Teeltsysteem voor dichtgezaaide gewassen

Hy4Dense

Ontwikkeling van hydrocultuursysteem voor dichtgezaaide gewassen

Project info

Project info

Project type

Interreg 2Seas

Startdatum

01/02/2019

Einddatum

31/03/2023

Zoektocht naar hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen

De vraag naar dicht gezaaide gewassen zoals veldsla, spinazie en rucola neemt toe. Een jaarrondteelt brengt echter nieuwe problemen met zich mee, zoals bodemziekten Omschakeling naar grondloze teelt is een mogelijke oplossing. Een hydrocultuursysteem kan ook bijdragen aan een hogere arbeidsefficiëntie, en betere gewaskwaliteit met minder residu’s van gewasbeschermingsmiddelen. Bestaande hydrocultuursystemen zijn minder geschikt voor hoge zaaidichtheden. Daarom ontwikkelt Inagro samen met HoWest, Vertify, Universiteit Essex en NIAB binnen het project Hy4Dense een nieuw hydrocultuursysteem.

Input sector via co-creatiegroepen

Samen met de volledige glastuinbouwsector willen een innovatief systeem ontwikkelen. Daarvoor brengen we onder meer telers, constructeurs en verwerkers samen in co-creatiegroepen. Dit doen we enerzijds nationaal, per deelnemende regio (Vlaanderen, Nederland en VK), maar ook internationaal, regio-overschrijdend. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de noden en wensen van de sector. Op basis van brainstormmomenten en interviews brachten we de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart. Samen definieerden we ook de te onderzoeken parameters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. Op regelmatige tijdstippen is er een terugkoppeling om nog meer input te verzamelen en sectorgericht te werken.

Prototypes leiden tot een nieuw hydrocultuursysteem

Er zijn verschillende systemen bedacht en getest. Dat was nodig om de verschillende aspecten van de teelttechniek, kieming in het bijzonder, en de groeicondities in het nieuwe hydrocultuursysteem te optimaliseren. We botsten op verschillende onverwachte teeltproblemen waaruit we lessen trokken. Het finale ontwerp is een deep-float of DFT-systeem met drijver. De drijver is in principe een drijvende plaat waar de planten in opgroeien. Die plaat leggen we in een waterbassin. Door de constructie van de plaat, hangen de planten enkel met hun wortels in de voedingsoplossing.

Het speciale aan deze nieuw ontworpen drijver is dat deze een gaas heeft. Het gaas laat toe dat gewassen met relatief kleine zaden kunnen kiemen en opgroeien op de drijver (zonder substraat). Zo gebeurt de volledige teelt op hetzelfde systeem. We ontworpen en testten verschillende soorten van deze drijver met gaas.

piloot_hy4d_agrotopia.PNG

Vier systemen ontworpen

In het Hy4Dense-project werden vier verschillende pilootsystemen ontworpen. Het zijn allemaal varianten van het basis DFT-systeem met de op maat ontworpen Hy4Dense-drijver. Zo werden de teeltmogelijkheden verkend, naargelang de technische en economische mogelijkheden van telers.

  • Kieming- en groeifase in aparte bassin
    Bij Inagro staat het pilootsysteem in een serre, in Agrotopia. Het bestaat uit twee aparte DFT-bassins met aangepaste voeding: één voor de kiemingsfase en één voor de groeifase. Bij dit systeem is er geen bijkomende irrigatie boven het gewas of mistinstallatie. 
  • Groeikamer met mistinstallatie
    Een andere variant staat bij Vertify (NL). In dit systeem gebeurt de kieming in een afgesloten groeikamer met belichting en mistinstallatie. Na deze fase worden de planten overgezet naar een serre op een DFT-bassin. Beide systemen, de groeikamer en de serre, zijn dure infrastructuren. 
  • Plastic tunnels
    Daarom werd er bij NIAB (VK) gezocht naar systemen die werken in goedkopere plastic tunnels. Twee systemen zijn getest: in DFT-bassins met irrigatie en op aangepaste eb- en vloed tafels.

Implementatie in de praktijk

Met het nieuwe teeltsysteem kunnen we de glastuinbouwsector een duwtje in de rug kunnen geven. De volgende stap is ingang vinden in de praktijk. Om dit te stimuleren, maakten de projectpartners een gids voor telers die uitvoerig beschrijft hoe het nieuwe teeltsysteem werkt. Vooraleer telers overschakelen, willen ze weten of het een haalbaar systeem is. Daarom is er een technisch-economisch sociale haalbaarheidsstudie uitgevoerd. Daaruit bleek dat automatisatie een grote rol speelt in het al dan niet rendabel zijn van het systeem.

Hydroteelt van veldsla

Projectnieuws

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Interreg 2 seas

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.