Teeltsysteem voor dichtgezaaide gewassen

Developing hydroponic systems for vegetables sown at high density

Developing hydroponic systems for vegetables sown at high density

Project info

Project type

Interreg 2Seas

Start date

01/02/2019

End date

31/03/2023

Zoektocht naar hydrocultuursysteem voor dicht gezaaide gewassen

De vraag naar dicht gezaaide gewassen zoals veldsla, spinazie en rucola neemt toe. Een jaarrondteelt brengt echter nieuwe problemen met zich mee, zoals bodemziekten Omschakeling naar grondloze teelt is een mogelijke oplossing. Een hydrocultuursysteem kan ook bijdragen aan een hogere arbeidsefficiëntie, en betere gewaskwaliteit met minder residu’s van gewasbeschermingsmiddelen. Bestaande hydrocultuursystemen zijn minder geschikt voor hoge zaaidichtheden. Daarom ontwikkelt Inagro samen met HoWest, Vertify, Universiteit Essex en NIAB binnen het project Hy4Dense een nieuw hydrocultuursysteem.

Input sector via co-creatiegroepen

Samen met de volledige glastuinbouwsector willen een innovatief systeem ontwikkelen. Daarvoor brengen we onder meer telers, constructeurs en verwerkers samen in co-creatiegroepen. Dit doen we enerzijds nationaal, per deelnemende regio (Vlaanderen, Nederland en VK), maar ook internationaal, regio-overschrijdend. Tijdens de bijeenkomsten bespreken we de noden en wensen van de sector. Op basis van brainstormmomenten en interviews brachten we de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart. Samen definieerden we ook de te onderzoeken parameters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. Op regelmatige tijdstippen is er een terugkoppeling om nog meer input te verzamelen en sectorgericht te werken.

Prototypes moeten leiden tot een nieuw hydrocultuursysteem

De pilootinstallatie is in volle ontwikkeling. In de zoektocht naar het ideale systeem botsten we op verschillende teeltproblemen waaruit we lessen trokken om het systeem te optimaliseren. Het doel is om tegen eind 2022 een operationeel systeem beschikbaar te hebben in elk land. Een hydrocultuursysteem dat als voorbeeld kan dienen voor verdere commercialisering.  We testen nog met verschillende irrigatiesystemen om na te gaan welk systeem het meest geschikt is.

piloot_hy4d_agrotopia.PNG

Projectnieuws

Partners

Howest

Proeftuin Zwaagdijk (NL)

NIAB - National Institute of Agricultural Botany

University of Essex (GB)

Financers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Interreg 2 seas

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.