kalveren drinken

Health for Dairy Cows

H4DC

Project info

Project info

Project type

Interreg 2Seas

Startdatum

01/03/2019

Einddatum

31/03/2023

Het belangrijkste doel van dit project is om de impact van Cryptosporidium op de gezondheid en economische resultaten te verminderen. Dit gebeurt door een tweeledige aanpak.

 1. Als eerste is het doel om het aantal besmette kalveren sterk te doen dalen door in te zetten op preventie. Bijgevolg zal ook de economische impact afnemen. Dit gebeurt door het opvolgen van een aantal pilootbedrijven verdeeld over de 2 zeeënregio. Deze dienen dan als voorbeeld om andere bedrijven aan te zetten de goede praktijken toe te passen. Er zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe detectiekit om Cryptosporidium op te sporen. Resultaten zullen beoordeeld worden aan de hand van een economische en epidemiologische studie.
 2. Ten tweede zal er in het project ook worden ingezet op een versnelde ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen Cryptosporidium.

​De belangrijkste te verwachten resultaten zijn het verspreiden van goede praktijken i.v.m. de preventie van Cryptosporidium zoals succesvol uitgevoerd op de bedrijven. Daarnaast zal er een goedkope en makkelijk bruikbare on-farm detectiekit voor Cryptosporidium ontwikkeld worden. Om sneller mogelijke nieuwe geneesmiddelen voor Cryptosporidium op te sporen, zal er een elektronisch micromonitoringssysteem worden ontwikkeld bruikbaar voor de farmaceutische bedrijven.

Cryptosporidiose, een parasitaire infectie die het best kan bestreden worden door preventie

Cryptosporidiose is een parasitaire, zoönotische (kan zowel dieren als mensen treffen) ziekte veroorzaakt door protozoa van het geslacht Cryptosporidium. Geïnfecteerde individuen zijn in staat om dagelijks miljoenen tot miljarden besmettelijke oöcysten uit te scheiden. Bij runderen zijn er onder experimentele omstandigheden slechts 17 oöcysten nodig om een kalf ziek te maken, en een ziek kalf scheidt miljoenen oöcysten uit in de ontlasting. Deze oöcysten zijn zeer resistent in de omgeving.

Er zijn momenteel geen vaccins beschikbaar om cryptosporidiose te voorkomen en slechts enkele medische behandelingen. Preventie is de beste manier om de impact van Cryptosporidium op rundveebedrijven te verminderen.

Download het handboek 'Beste praktijken voor het onder controle houden van Cryptosporidiose op melkveebedrijven' en wees de infectie een stap voor.

Foto kalf H4DC oormerk

Preventieve aanpak van kalverdiarree loont

 • Infographic biestmanagement

  Deze infographic geeft je tips over een goed biestmanagement in de kalveropfok.

 • Infographic kalverdiarree

  Deze infographic geeft een stappenplan weer wat te doen bij kalverdiarree.

 • Infographic reinigen en ontsmetten kalverhuisvesting

  Deze infographic geeft stap per stap weer hoe je de kalverhuisvesting het best reinigt en ontsmet.

 • Infographic luchtwegaandoeningen

  Deze infographic geeft stap per stap weer wat te doen bij luchtwegaandoeningen bij kalveren.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Interreg 2 seas

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.