kalveren drinken

H4DC

Health for Dairy Cows

Project info

Project type

Interreg 2Seas

Start date

28/02/2019

End date

30/03/2023
Het belangrijkste doel van dit project is om de impact van Cryptosporidium op de gezondheid en economische resultaten te verminderen. Dit gebeurt door een tweeledige aanpak.
Als eerste is het doel om het aantal besmette kalveren sterk te doen dalen door in te zetten op preventie. Bijgevolg zal ook de economische impact afnemen. Dit gebeurt door het opvolgen van een aantal pilootbedrijven verdeeld over de 2 zeeënregio. Deze dienen dan als voorbeeld om andere bedrijven aan te zetten de goede praktijken toe te passen. Er zal gebruik gemaakt worden van een nieuwe detectiekit om Cryptosporidium op te sporen. Resultaten zullen beoordeeld worden aan de hand van een economische en epidemiologische studie.
Ten tweede zal er in het project ook worden ingezet op een versnelde ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen Cryptosporidium.
 

​De belangrijkste te verwachten resultaten zijn het verspreiden van goede praktijken i.v.m. de preventie van Cryptosporidium zoals succesvol uitgevoerd op de bedrijven. Daarnaast zal er een goedkope en makkelijk bruikbare on-farm detectiekit voor Cryptosporidium ontwikkeld worden. Om sneller mogelijke nieuwe geneesmiddelen voor Cryptosporidium op te sporen, zal er een elektronisch micromonitoringssysteem worden ontwikkeld bruikbaar voor de farmaceutische bedrijven.

Partners

CNRS - Centre national de la recherche scientifique (FR)

Selas CVE (FR)

University of East Anglia

University of Kent (GB)

Yncréa Hauts-de-France

ZLTO - Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie

Financers

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.