agroforestry zorgt voor aanrijking van organisch materiaal in de bodem (c) Consortium Agroforestry Vlaanderen

Grensoverschrijdende symBIOse met het oog op innovatie in bodemvruchtbaarheid en in ketenontwikkeling voor de biologische akkerbouw- en groenteteelt

Project info

Project info

Project type

Interreg Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

Startdatum

01/04/2018

Einddatum

31/12/2022

De biologische oppervlaktes in België en Frankrijk groeien sterk. Desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in Wallonië. Gelegen tussen de grootsteden Brussel, Rijsel en Parijs, bieden onze drie regio’s belangrijke ontwikkelingskansen voor de biolandbouwers. Sommige (verwerkende) bedrijven werken al over de 3 regio’s. Andere bedrijven zoeken om hun bevoorrading geografisch te diversifiëren. SymBIOse heeft als doel de ontwikkeling van de markt op een duurzame en evenwichtige manier te ondersteunen.

Voor de cultuursystemen zonder veehouderij vormt de stikstoftoevoer die nodig is voor de productie, een uitdaging. Door bij te dragen aan de bodemvruchtbaarheid en de stikstofvoorziening van gewassen, vormen vlinderbloemigen, hetzij als groenbemester, hetzij als eiwitgewas, een belangrijke hoeksteen in een duurzame ontwikkeling van de biologische landbouw.

​De drie sectororganisaties van het Interreg gebied zullen op jaarlijkse basis een sectorobservatorium opstellen om de stand van zaken van de biologische keten te schetsen. Een netwerk van marktdeelnemers zal worden opgezet om de grensoverschrijdende uitwisseling en transparantie in de keten voor graan en eiwithoudende gewassen enerzijds en voor vollegrondsgroenten anderzijds te bevorderen.

De onderzoeksinstellingen en de adviseurs van de drie regio’s brengen de piloot-landbouwers samen in een netwerk en zetten gezamenlijk een innovatief proefprogramma op voor teelttechnieken van vlinderbloemigen en voor hun plaats binnen de gewasrotatie. Door de organisatie van jaarlijkse bezoeken (met tweetalige uitnodiging en documentatie) kunnen landbouwers en hun adviseurs elkaar leren kennen en ervaring uitwisselen.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.