ventilatie melkveestal

Eerste hulp bij hittestress koe

EHBH Koe

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/04/2021

Einddatum

31/03/2023

In dit project wordt op zes thema's in verband met hittestress bij rundvee gefocust. Er zullen verschillende demonstratie acties georganiseerd worden rondom deze zes thema's om rundveehouders te informeren en te helpen bij de preventie van hittestress bij de dieren.

Deze zes thema's gaan van broeipreventie ter hoogte van de kuil en het voederhek tot het toepassen van ventilatoren, al dan niet met verneveling, het afkoelen van het dak en aandacht voor het beweiden in warme periodes. Daarnaast worden ook kalveren en droogstaande dieren niet uit het oog verloren.

Om de Vlaamse rundveehouders te informeren over hittestress bij runderen en de maatregelen die kunnen genomen worden om hittestress te voorkomen en de mogelijkheden om de gevolgen ervan bij hun veestapel te beperken maakte demo-project Eerste Hulp Bij Hittestress Koe (EHBH Koe) een korte video-reeks.

In deze eerste video staan we stil bij de fysiologische veranderingen die een rund ondervindt bij hittestress. Vanaf wanneer ervaren runderen hittestress en hoe herken je de symptomen?

In deze tweede video gaan we dieper in op een maatregel die veehouders kunnen treffen om de runderen actief te koelen: het gebruik van ventilatoren.
Meer bepaald onderzochten we:

  • hoe de ventilatoren best worden geplaatst,
  • onder welke hoek en
  • hoe de windsnelheid fluctueert in functie van de positie ten opzichte van de ventilator of de frequentie waarmee deze draait.

Lees ook: Aanvullende info over ventilatoren

In deze derde video gaan we dieper in op de mogelijkheden die veehouders hebben om runderen of de omgeving actief te koelen met het gebruik van water.

Het gaat hier om:

  • verneveling of
  • soaking, al dan niet in combinatie met ventilatie en
  • het afkoelen van het dak met water.

Lees ook: Aanvullende info over watertechnieken

In deze vierde video gaan we dieper in op maatregelen die veehouders kunnen treffen in het kuil- en voedermanagement. Zo kan het gebruik van broeiremmers broei in de kuil of het voeder effectief afremmen waardoor het voeder langer vers en smakelijk blijft en de opname door de koeien niet negatief wordt beïnvloed.

Lees ook: Aanvullende info over kuil- en voedermanagement

In de vijfde en laatste video wordt dieper ingegaan op beweiding in periodes van hittestress en de kosten-baten analyse van de verschillende staltechnieken.

Wil je de impact van hittestress op jouw bedrijf beperken?

Via de beslissingsboom kan je nagaan wat voor jouw bedrijf de beste strategie is.

Wil je meer info, bekijk dan de brochure met de samenvatting van het project.

Meer info

Heb je nog vragen over dit project of rond hittestress:

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.