Bodembewerking met krukasspitmachine

Ecoploegen of niet kerend: organische stof tot nadenken

Project info

Project info

Project type

CCBT

Startdatum

15/02/2021

Einddatum

31/12/2022

De klimaatopwarming liet zich de voorbije drie jaar ongenadig voelen en daagt biologische akkerbouwers en groentetelers uit om hun bodemmanagement robuuster te maken. In het buitenland spreekt men meer en meer van een ‘regeneratief bodembeheer’. Deze beweging is ontstaan in grootschalige akkerbouw- en veeteeltgebieden en krijgt er ook een groeiende aanhang.

De Vlaamse situatie is op heden niet vergelijkbaar en vraagt om een eigen interpretatie. Niet kerende grondbewerking en groenbemesters zijn twee sleutelbegrippen waarmee ook in de Vlaamse biologische praktijk al heel wat ervaring is. Toch valt de puzzel niet steeds.

Niet kerende grondbewerking is vaak nog vrij intensief en onder droge omstandigheden ligt het organisch materiaal afkomstig van gewasresten en mest schijnbaar inert aan de oppervlakte. In voorliggend project verkennen we enkele alternatieve strategieën en onderzoeken we of de ecoploeg onderdeel van het compromis kan zijn.

Partners

Financiers

CCBT

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.