Biofilm: Gevaarlijk onzichtbaar

hittestress drinkend varken.jpg

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/01/2022

Einddatum

30/06/2023

Drinkwaterkwaliteit op een veeteeltbedrijf is cruciaal om technisch goede resultaten te behalen en dieren op een gezonde manier te houden. Toch wordt waterkwaliteit nog al te vaak over het hoofd gezien en zeker in tijden van crisis of moeilijke economische situaties snel vergeten.

Binnen de Westhoek wordt actief gebruik gemaakt van zogenaamde alternatieve waterbronnen zoals open put water, ondiep grondwater of regenwater. Deze waterbronnen vragen een goede behandeling om bruikbaar te zijn als drinkwater maar in de praktijk zien we vaak problemen van opbouw van vuil of biofilm in de drinkwaterleidingen bij gebruik van deze waterbronnen. Deze biofilm zorgt voor afname van kwaliteit van het water ter hoogte van de drinkplaats van de dieren.

Met dit project willen we dit probleem onder de aandacht brengen en actief inzetten op begeleiding en opvolging om dit probleem aan te pakken. Zo zal niet enkel de gezondheid van de dieren verbeteren, maar zal het ook bijdragen aan het duurzaam gebruik van drinkwater en onrechtstreeks ook de technisch-economische resultaten van de veehouderij mee verbeteren. Extra aandacht wordt besteed aan het informeren rond veilig gebruik van de producten of biociden die courant gebruikt worden om het water te behandelen.

Partners

Financiers

LEADER

Provincie West-Vlaanderen

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europese Unie

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.