BESS: Bedrijfsadvies Erf- en silosappen

oppervlaktewater

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/03/2023

Einddatum

28/02/2025

​​De stroomgebiedbeheerplannen streven naar een goede oppervlakte- en grondwaterkwaliteit om zo o.a. ook een aantal watergebonden natuurdoelen in Vlaanderen met succes te realiseren. De verbetering van de waterkwaliteit in het landbouwgebied is de laatste jaren gestagneerd. Het is dus belangrijk om blijvend in te zetten op een kwaliteitsverbetering.

De uitzonderlijke weersomstandigheden hebben ongetwijfeld een rol gespeeld in de stagnatie maar ook puntlozingen hebben nog een belangrijke invloed op de waterkwaliteit. Het wegwerken van puntlozingen heeft dan ook een directe impact op de verbetering van de waterkwaliteit. Dit project focust specifiek op de problematiek van erfsappen. De afspoeling van erfsappen is een onderschat probleem dat de laatste jaren sterker aan de oppervlakte is gekomen. Op heel wat landbouwbedrijventerreinen treed er - vaak onbewust - vervuiling van afstromend water op. Wanneer dit afspoelend nutriëntrijk water in het oppervlaktewater terecht komt of in de bodem infiltreert, zorgt dit lokaal voor een toename van de concentratie aan stikstof, fosfor en ander organisch materiaal.

De toegenomen aandacht voor deze problematiek blijkt tevens uit de recent gefinaliseerde BBT-studie 'Erfsappen'. In dit project is het de doelstelling om bedrijfsbezoeken uit te voeren op diverse veeteeltbedrijven om na te gaan welke problemen er zich op praktijkbedrijven stellen. Op het praktijkbedrijf zal een adviseur een checklist overlopen om na te gaan waaraan de bedrijfsleider moet voldoen en welke werkpunten er mogelijk nog zijn. Deze checklist vormt de basis om een bedrijfsadvies op te stellen.

Daarnaast zullen ook een aantal BBT's op hun robuustheid en haalbaarheid in de praktijk worden gedemonstreerd. Dit vormt de basis  voor de uitwerking van praktijkgetuigenissen die een inspiratiebron worden voor de sector. Deze zullen op het einde van het project leiden tot een brochure met tips en tricks m.b.t. het voorkomen van de negatieve gevolgen van erfsappen.

Dit project wordt uitgevoerd door PVL in samenwerking met Hooibeekhoeve en Inagro met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie (www.vlaanderen.be/pdpo).

Logobanner BESS

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.