Veensubstraat hergebruik

ALTER-PEAT

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/11/2023

Einddatum

31/10/2027

Door de hoge milieu- en klimaatimpact van de ontginning van veen is het zoeken naar alternatieven dringend. De urgentie is nog gestegen aangezien geen veen (fossiele brandstof) meer mag geïmporteerd worden uit Rusland. Gezien de (Europese) wetgeving waarschijnlijk op korte termijn het gebruik van veen aan banden zal leggen, zal de sector van de substraatproducenten hierop (moeten) inspelen.

De hoofddoelstelling van dit project is de transitie naar veenarme (30 à 50% veenvervanging) en duurzame teeltsubstraten voor de sierteelt, zachtfruitteelt (aardbei en houtig kleinfruit) en de champignonteelt, zonder een verlies aan competitiviteit voor de primaire sector. Om dit doel te bereiken zal gewerkt worden aan de selectie, optimalisatie en validatie van potentiële nevenstromen (WP2+WP3+WP4) en dit in nauwe samenwerking met de substraatproducenten en de telers (WP1) zodat de focus op een onmiddellijk implementeerbaar veenarm teeltsubstraat behouden blijft. Onderstaande werkpakketten zullen toegepast worden:

 1. Opstellen en beschikbaar stellen van de ALTER-PEAT matrix met potentiële biomassastromen (WP2).
  Dit werkpakket moet leiden tot een duidelijk overzicht van potentiële biomassa (neven)stromen voor veenvervanging met hun fysicochemische en biologische eigenschappen aangevuld met een evaluatie betreffende enkele belangrijke duurzaamheidsaspecten (beschikbaarheid, kostprijs, energiebehoefte,…).
   
 2. Ontwikkeling en optimaliseren van veenarme teeltsubstraten (WP3).
  In dit werkpakket zal intensief gewerkt worden aan de optimalisatie van veenarme teeltsubstraten. Er worden snelle screeningsproeven opgezet met geselecteerde veenvervangers uit WP2. We verwachten dat het gebruik van alternatieven voor veen tevens een aangepaste teelttechniek of een extra processingstap voor de veenvervanger zal vereisen. Monitoring met bestaande sensoren zal helpen om een correcte teeltsturing op te stellen en uit te voeren.
   
 3. Demonstratie van veenarme teeltsubstraten en beschikbaar stellen van gebruikersgids per gevalideerd veenarm teeltsubstraat (WP4).
  De veenarme teeltsubstraten met het meeste potentieel zullen finaal gevalideerd worden in werkpakket 4 hetgeen moet leiden tot een gedetailleerde gebruikersgids per gevalideerd veenarm teeltsubstraat.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.