Vogelvriendelijk boeren: aanpak en praktische tips

Willem Van Colen

Onderwerpen

Vogels
Agromilieu
Natuurmaatregelen

Als landbouwer kan je verschillende agronatuurmaatregelen toepassen om vogelvriendelijk te boeren. Dit komt niet alleen de vogels ten goede, maar biedt ook een aantal voordelen voor de landbouwer.

Op maandag 13 november nemen Inagro en Boerennatuur Vlaanderen je mee naar enkele landbouwbedrijven die reeds aan de slag gingen met vogelvriendelijke maatregelen alsook naar Inagro's eigen perceel. We bekijken de maatregelen op het terrein en geven toelichtingen vanuit de praktijk. Interesse? Schrijf je dan zeker in!

Wat kan je doen voor akkervogels?

Als landbouwer kun je heel wat doen om vogelvriendelijk te boeren. Dit gaat van vrij eenvoudig toe te passen praktijken zoals diervriendelijk maaien, het uitstellen van veldwerkzaamheden in het broedseizoen of het beschermen van nesten, tot meer complexe maatregelen die inzetten op het bieden van kwalitatief habitat voor je akkerbewoners.

We lichten een drietal mogelijke habitatmaatregelen toe:

  1. Bloemenblokken
  2. Keverbanken
  3. Hagen

1. Bloemenblok

Bloemenblokken zijn meerjarige blokken van minstens 0,5 hectare groot en 12 meter breed. Ze bestaan uit een dun ingezaaid mengsel van granen en kruiden:

  • Eénjarige bloemen trekken insecten aan die dienen als voedsel voor akkervogels.
  • Grotere, meerjarige soorten bieden dekking en een veilige nestplaats.

Jaarlijks is gefaseerd beheer nodig, waarbij de helft van het blok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid wordt. De ijle inzaai (7 kg/ha) is van cruciaal belang om de maatregel toegankelijk te houden voor akkervogels en daarom wordt de maatregel dan ook niet bemest. In eerste instantie richten bloemblokken zich op de patrijs, maar ook vele andere soorten profiteren mee.

ijle structuur van een bloemenblok voor patrijs

2. Keverbank

Een keverbank is een verhoogde strook met gras en kruiden die minimaal wordt beheerd en als een eiland in het midden van een akker ligt. Deze strook biedt onderdak aan natuurlijke plaagbestrijders, zoals loopkevers en kortschildkevers. Deze nuttige insecten dragen bij aan de plaagbestrijding in het perceel rondom de keverbank.

Daarnaast zijn deze insecten ook een belangrijke voedselbron voor diverse akkervogels die zich in de nabije omgeving bevinden of zelfs hun nest maken op de keverbank zelf. In een aangrenzende braakstrook kunnen de vogels gemakkelijk insecten zoeken en voedsel vinden en nemen patrijzen graag een stofbad. Door ervoor te zorgen dat de keverbank niet tot aan de rand van het perceel komt, worden veldwerkzaamheden niet bemoeilijkt, en is het risico op predatie van akkervogelnesten lager.

Keverbank evolutie, jaar 1 augustus (c) Inagro

3. Hagen

Op de foto zie je een breed uitlopende struweelhaag van 2 meter hoog met streekeigen soorten, zoals meidoorn, liguster, mispel, veldesdoorn en rode kornoelje. Het belangrijk om hagen te flankeren met een ongemaaide grasstrook. Deze ruigte aan de voet van de haag biedt de nodige dekking en nestgelegenheid. Hagen worden snel een zestal meter breed. Het beheer gebeurt het liefst gefaseerd:

  • Waarbij in het eerste jaar de ene zijde teruggezet wordt en het jaar erop pas de andere zijde,
  • Of waarbij niet de hele haag in één keer teruggesnoeid wordt tot op 2m hoogte, maar dat dit gespreid over enkele jaren gebeurt.

Een A-vorm beheer, waarbij de zijkanten bovenaan verder teruggesnoeid worden dan onderaan is cruciaal om ervoor te zorgen dat de haag onderaan voldoende dicht blijft.

Patrijzenhaag

Landbouwers aan het woord

Benieuwd wat deze landbouwer bezielde? Vraag het hem zelf tijdens ons terreinbezoek op 13 november!

Dronebeelden patrijzenmengsel

Terreinbezoek: vogelvriendelijk boeren

Wil je de maatregelen graag met je eigen ogen zien? De ervaringen van landbouwers die met deze maatregelen in de praktijk reeds aan de slag gingen horen?

Op maandag 13 november, van 10.00u – 15.00u, nemen we je mee naar enkele landbouwbedrijven en Inagro's eigen perceel waar de genomen maatregelen ter plaatse worden toegelicht. Het volledig programma en de mogelijkheid om in te schrijven voor deze boeiende uitstap vind je hieronder.

Logo banner PDPO Vogelvriendelijk Boeren

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.