Boost voor boer, bodem en biodiversiteit

Kievit

Project info

Project info

Project type

Leader Midden West-Vlaanderen

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

30/06/2025

​Met dit project geven we boer, bodem en biodiversiteit een boost in het West-Vlaamse hart. Landbouwers helpen de biodiversiteit een handje zodat op haar beurt de biodiversiteit de landbouwers kan helpen. Concreet leggen we in samenwerking met landbouwers een aantal experimentele maatregelen voor akkervogels aan, waaronder bloemblokken voor patrijzen, vogelstoppels en de meerjarige teelt van rolklaver. Die kunnen fungeren als oases en stapstenen voor biodiversiteit in het landbouwlandschap, maar bieden ook voordelen voor de landbouwers onder de vorm van verbeterde bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving. Als projectpartner staat Inagro in voor de landbouwkundige opvolging van deze maatregelen en toetsen we de praktische werkbaarheid af.

Landbouwers, jagers, natuurvrijwilligers en projectpartners werken nauw samen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Zo komen we tot efficiënte en haalbare maatregelen, aangepast aan de landbouwrealiteit en de praktische bedrijfsvoering. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen in dit project, bouwen we aan een breder draagvlak en meer wederzijds begrip. Op die manier werken we aan een duurzame toekomst voor landbouw en biodiversiteit in het West-Vlaamse hart.

Partners

Financiers

LEADER

Provincie West-Vlaanderen

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.