Partners CHampITINE enthousiast over eerste resultaten

Nancy Pyck

Onderwerpen

Paddenstoelen
Circulaire economie

Via zogenaamde EIP-partnerschappen wil Vlaanderen innovatie aanmoedigen en een nauwe samenwerking tussen onderzoekers en landbouwers stimuleren. In zo’n partnerschap, of een zogenaamde operationele groep, zoeken landbouwers en onderzoekers samen naar oplossingen voor bepaalde uitdagingen in de landbouwbedrijfsvoering. Met het oog op circulaire economie wordt valorisatie van nevenstromen in de agrofoodsector alsmaar belangrijker. Concreet gaan binnen het CHampITINE project VITO, Inagro en een aantal stakeholders uit de paddenstoelensector aan de slag met een innovatief duurzaam verdienmodel rond het onderzoek voor de verwerking van paddenstoelvoetjes. Hiervoor wordt bekeken of de chitine, van nature aanwezig in deze paddenstoelvoetjes, valoriseerbaar is als bio-actieve component. De lijst van mogelijke toepassingen van chitine en chitosan in verschillende marktsegmenten oogt alvast lang: food, cosmetica, gewasbescherming, biomedische wereld…

In samenspraak met de telers werden een aantal nevenstromen binnen de paddenstoelteelt geselecteerd die in aanmerking kunnen komen voor verder onderzoek. Met deze meest beloftevolle nevenstromen wordt nu verder aan de slag gegaan om het extractie rendement van chitine nader te bepalen.

Champitine

Voordelen van de EIP-partnerschap

Tijdens de voorbije bijeenkomsten van de gebruikersgroep halen de telers de mogelijke voordelen voor henzelf, en de landbouwsector in het algemeen, aan:

  1. Minder verspilling,
  2. Mogelijks nieuwe voedingsmiddelen en
  3. Bio-gebaseerde producten.

Gezien de recente evoluties (stijgende kostprijs energie, grondstoffen, loonkost….) winnen dergelijke zoektochten naar verdienmodellen immers nog meer aan belang. Hiermee wordt meteen tegemoet gekomen aan een aantal maatschappelijke uitdagingen. Tegelijk onderstrepen de telers de mate van circulariteit van de paddenstoelteelt die bij positieve afronding van dit project nog meer zal stijgen gezien van oudsher reststromen uit andere sectoren worden gebruikt als grondstof. Het is dan ook geen verrassing dat alle deelnemende telers erg enthousiast zijn over de voortgang van CHampITINE.

Meer info?

Heb je vragen of wil je meer info?

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.