CHampITINE - Valorisatie van paddenstoelen nevenstromen naar chitine/chitosan

projectfoto Champitine

Project info

Project info

Project type

EIP Operationele groepen

Startdatum

01/01/2022

Einddatum

31/12/2022

Met het oog op een circulaire economie, wordt valorisatie van nevenstromen in de agrofood sector alsmaar belangrijker. De operationele groep CHampITINE wenst te onderzoeken of chitine/chitosan in nevenstromen van de paddenstoelen (zoals champignons & oesterzwammen) valoriseerbaar is als bio-actieve componenten, rekening houdend met nevenstroom omvang, chitine/chitosan extractie opbrengst en logistieke aspecten.

Het hoofddoel is om te komen tot valorisatie van nevenstromen uit paddenstoelteelt met oog op verhogen van circulariteit, alternatief verdienmodel voor paddenstoelentelers en natuurlijke bioactieve stoffen. Meer concreet beoogt CHampITINE om data te verzamelen omtrent:

  1. de omvang van de paddenstoelen nevenstromen in Vlaanderen, inclusief de inzameling en bewaring ervan;
  2. het chitine gehalte in de nevenstromen,
  3. extractie rendementen van chitine uit beloftevolle nevenstromen; als ook omtrent
  4. mogelijke afzetmarkten en geassocieerde prijszettingen.

Mogelijke voordelen voor de telers en de landbouwsector zijn toename van circulariteit (minder verspilling, nieuwe voedingsmiddelen en biogebaseerde producten) en het nieuwe verdienmodel dat uit de valorisatie van chitine uit paddenstoelennevenstromen kan ontstaan.​

Partners

Financiers

Vlaanderen is Landbouw en Visserij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.