Voedselcontaminatie - labo

Voedselcontaminatie

Inagro analyseert het niveau van contaminatie in voedsel voor mens en dier (van ruw product tot eindproduct of van veld tot vork). Op een breed gamma van producten bepaalt Inagro de concentratie van zware metalen en nitraten en controleert of de producten voldoen aan de wettelijke normen.
Inagro controleert in korte doorlooptijd en tegen interessante tarieven op aanwezigheid van zware metalen en nitraten in jouw voedingsmiddelen. Met moderne, zeer gevoelige laboratoriuminstrumenten en rijke expertise in het detecteren van ongewensten stoffen en residuen is Inagro de perfecte partner voor jouw voedselveiligheid.

In ruwe producten (zoals champignons) of verwerkte voedingsmiddelen (van sap over soep tot diervoeder) kunnen zware metalen voorkomen in concentraties die schadelijk zijn voor gezondheid van mens en dier. De Europese Unie heeft per type van product maximumgehalten van zware metalen vastgelegd. Inagro biedt een snelle en onafhankelijke analyse van contaminanten als cadmium, lood, kwik en arseen. Daarnaast is er een breed spectrum van andere metalen en mineralen die onze laboranten analyseren. 

Spinazie en andere bladgroenten als andijvie en sla kunnen hoge gehalten aan nitraat bevatten. In het menselijk lichaam kan dit omgezet worden in het schadelijke nitriet. Inagro geeft in zeer korte analysetijd aan of jouw bladgroenten voldoen aan de Europese maximumgehalten. 

Meer info

Heb je nog vragen bij het aanvragen van een staal bij Inagro?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.