knollen aardappelen

Aardappelen: onderwatergewicht

Het onderwatergewicht is een van de belangrijkste kwaliteitsparameters van aardappelen die in de praktijk gebruikt worden.

Wat is het onderwatergewicht?

Het onderwatergewicht is een kwaliteitsparameter die weergeeft hoeveel drogestof aardappelen bevatten. Aardappelen bestaan grofweg voor 80% uit water en 20% drogestof. De drogestof kan bepaald worden in het labo en duurt enige tijd. Het bepalen van het onderwatergewicht neemt veel minder tijd in beslag.

Het onderwatergewicht wordt bepaald door 5 kg aardappelen af te wegen en deze aardappelen opnieuw te wegen onder water. Het gewicht dat je dan bekomt wordt uitgedrukt in gram per 5 kg aardappelen. De waarde varieert in een brede range van 300 tot 450 g/5 kg, maar kan ook lager of hoger uitkomen. 

Toestel om het onderwatergewicht van aardappelen te bepalen

FAQ onderwatergewicht

 • Zijn er normen voor het onderwatergewicht?

  Ja, naargelang het soort aardappelen en/of de bestemming zijn er verschillende normen die in de praktijk gehanteerd worden. 

  • frietaardappelen: minimum 360 g/5 kg
  • chipsaardappelen: minimum 400 g/5 kg
  • vastkokende tafelaardappelen: 340 à 370 g/5 kg
  • bloemige tafelaardappelen: 380 à 420 g/5 kg
 • Wat is het verband met de drogestof?

  Zoals al gezegd is het onderwatergewicht (owg) een snelle manier om het drogestofgehalte (DS) van de aardappelen te bepalen en kan de ene waarde zodoende in de andere omgerekend worden. Enkele voorbeelden zijn hieronder berekend. 

  owg (g/ 5 kg) DS (%)
  360 19,7
  400 21,7
  450 24,1

   

 • Kan ik zelf het onderwatergewicht bepalen?

  Ja, dat kan perfect als je exact 5 kg aardappelen afweegt en deze aardappelen dan onder water weegt. 

  Het toestel dat we op Inagro gebruiken werkt elektronisch, waardoor we niet exact 5 kg dienen af te wegen. Het toestel rekent dit om naar de juiste waarde.  

 • Hoeveel aardappelen zijn er nodig voor een analyse?

  Om een betrouwbaar cijfer te bekomen, wordt het onderwatergewicht bepaald op een staal van minstens 5 kg aardappelen. Voor de analyses vragen we dan ook om een staal van 6 kg te bezorgen. 

 • Welke factoren beïnvloeden het onderwatergewicht?

  Het onderwatergewicht wordt bepaald door verschillende factoren, met als voornaamste:

  • het aardappelras
  • de bemesting (hoge dosissen N en K resulteren in een lager onderwatergewicht)
  • de bodem (zwaardere bodems resulteren in hogere onderwatergewichten)
  • neerslag (droge seizoenen leiden tot hogere onderwatergewichten)

Zoutbaden

Wanneer het onderwatergewicht te laag blijft, is de kwaliteit onvoldoende. Het aandeel van deze aardappelen met een te laag onderwatergewicht (of drogestofgehalte) kan gemeten worden met een zoutbad, waarbij de aardappelen met een te laag onderwatergewicht boven drijven. 

De industrie hanteert een zoutbad met dichtheid 1,06 kg/l, waarbij aardappelen met een onderwatergewicht lager dan 285 g/5 kg boven drijven. Dergelijk zoutbad kan gemaakt worden door 900 gram zout op te lossen in 10 liter water. Voor de chipsindustrie wordt een zoutbad met dichtheid 1,07 kg/l gehanteerd. 

 

Kom langs!

Wil je voor de oogst van de aardappelen weten welk onderwatergewicht je partijen hebben? Kom dan langs bij Inagro en breng een staal mee van minstens 6 kg knollen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.