Een ecologisch waterbekken bevat zowel ondergedoken waterplanten, drijvende waterplanten als oeverplanten.

Hoe interpreteer ik de waterkwaliteit van mijn waterbron?

Er werd een waterstaal genomen van een waterbron op mijn bedrijf. Maar voldoet de gemeten kwaliteit aan de noodzakelijke kwaliteitseisen?

Je gebruikt een alternatieve waterbron en wenst te weten of de kwaliteit van die waterbron voldoet aan de gewenste kwaliteitseisen. Of je wil weten of de waterbron voldoet aan de waterkwaliteitseisen die in een lastenboek zijn opgenomen. Om een antwoord te krijgen op deze vragen, laat je een waterstaal analyseren. Enkele dagen later krijg je het analyserapport in de bus. De hamvraag is nu ‘voldoet het waterstaal aan de kwaliteitsverwachtingen?’

Wat bij afwijkende waterkwaliteit?

Beoordelingsrapport meegestuurd met analyserapport 

Tezamen met het analyserapport krijg je van het labo van Inagro ook een beoordelingsrapport mee gestuurd. In dit beoordelingsrapport worden de analyseresultaten afgetoetst t.o.v. de referentiewaarden van verschillende landbouw-gelinkte toepassingen. Je kiest de kolom van de voor jouw bedrijf relevante toepassing. Naast de referentiewaarden voor die specifieke toepassing staat een OK, NOK of NB: 

  • OK wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen gehaald worden. 
  • NOK wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden.
  • NB wil zeggen dat er voor deze kwaliteitsparameter referentiewaarden bestaan, maar dat er geen analyseresultaat beschikbaar is.

Beoordelingsrapport via Mijn bedrijf en Watertool 

Als lid van Inagro krijg je je analyserapporten ook toegestuurd in Mijn bedrijf. Ga je in ‘Mijn bedrijf’ naar je analyserapport, dan vind je bij je wateranalyses ook een bijlage.  Klik je op de waterdruppel, dan opent een nieuw venster. De wateranalyses van het specifieke waterstaal worden dan weergegeven in Watertool. Je kiest de referentiewaarden t.o.v. dewelke je het analyseresultaat wenst af te toetsen. Net zoals in het meegestuurde beoordelingsrapport gebeurt de vergelijking. De achtergrond van de waarde kleurt groen, rood of geel: 

  • Groen wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen gehaald worden.
  • Rood wil zeggen dat deze parameter geanalyseerd werd en dat de kwaliteitseisen niet gehaald worden. 
  • Geel wil zeggen dat er voor deze kwaliteitsparameter referentiewaarden bestaan, maar dat er geen analyseresultaat beschikbaar is.
Wist je dat Inagro zich op meer dan
7.000
analyseresultaten van alternatieve waterbronnen baseert?

Meer info

Wil je meer weten over de interpretatie van de waterkwaliteit van jouw waterbron?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.