Uitleg geven over ruwvoer

Wat houdt de BAM dienstverlening in?

De Bedrijfsadvisering Melkveehouderij (BAM) geeft onafhankelijk advies voor gangbare en biologische melkveehouderij in West- en Oost-Vlaanderen. Ontdek welke dienstverlening je mag verwachten van BAM.

Het team van BAM geeft advies over technische thema’s, zoals:

  • ruwvoeruitbating
  • bemesting
  • rantsoenen

Een eerste bezoek is steeds vrijblijvend en bedoeld als kennismaking. Tijdens dit bezoek krijgen we een beeld van je bedrijf en de vragen die je hebt. Tijdens deze kennismaking stellen we de BAM ook voor.

voeder

Samen aan de slag

Schrijf je in op de advisering? Dan plannen we minstens 3 keer per jaar een bedrijfsbezoek in. Tijdens een rondgang op je bedrijf bespreken we de pijnpunten en krijg je praktische tips. We stellen aan het einde van het bezoek samen enkele actiepunten op.

Rantsoenberekening is een belangrijk item in de advisering. Dit voor zowel jongvee, melkvee als een groep droge koeien. We starten met een goede basis van eigen ruwvoer, dat we aanvullen met correctievoer. Het krachtvoermengsel wordt in overleg kritisch geëvalueerd, net als de krachtvoerinstellingen van een eventuele krachtvoerbox of melkrobot.

Pagina met cijfers

Persoonlijk advies

Met specifieke problemen kan je bij het onderzoeksteam terecht. DGZ helpt je bijvoorbeeld bij thema’s als diergezondheid.

Biologische melkveehouders krijgen specifiek advies binnen het wetgevend kader. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling biologische productie, waarbij onderzoeksresultaten op een snelle manier hun weg vinden naar de adviesdienst.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.