kennismaking

Hoe word ik lid van BedrijfsAdvisering Melkveehouderij (BAM)?

Advies voor de melkveehouder

In 2001 werd de betaalde adviesdienst Bedrijfsadvisering Melkveehouderij (BAM) in Inagro opgericht. BAM staat open voor elke melkveehouder die zijn bedrijfsvoering onafhankelijk wil optimaliseren. De inschrijving gebeurt op jaarbasis. Het team van adviseurs staat dan gedurende het jaar klaar om advies te verstrekken.

Lidmaatschap Bedrijfsadvisering Melkveehouderij

Om lid te worden van de betaalde adviesdienst Bedrijfsadvisering Melkveehouderij (BAM) sluit de melkveehouder een overeenkomst met Inagro. Daarin staat dat de melkveehouder gedurende de loop van het jaar alle vragen in verband met melkvee kan stellen aan de adviseurs.

  • Voor rantsoenen van alle diergroepen, ruwvoeruitbating en bemesting van ruwvoederteelten geven de adviseurs onmiddellijk een antwoord waarmee je verder kan.
  • Voor meer ingewikkelde vragen gebruiken de adviseurs hun uitgebreid netwerk van onderzoekers en voorlichters in de melkveehouderij om het beste antwoord te geven.
koeien in de stal

Aanvragen gratis kennismakingsbezoek

Om te weten of BAM iets kan betekenen voor jouw melkveebedrijf, komt een adviseur het best eens bij je langs. Dit kennismakingsbezoek is gratis. Indien mogelijk wordt een korte rondgang op het bedrijf gedaan, voornamelijk om de veestapel en de ruwvoeders te bekijken. Daarna berekent de adviseur een rantsoen of stelt een bemestingsadvies op. Nadien licht hij/zij de werking van BAM nog eens toe.

Pas nadat je een ondertekende overeenkomst van Bedrijfsadvisering Melkveehouderij hebt teruggestuurd, ben je een volwaardig lid van deze dienst.

kennismaking
Wist je dat? Bedrijfsadvisering melkveehouderij
111
leden telt in 2020-2021

Met het juiste advies van Inagro voorkom je bedrijfsblindheid en krijg je inzicht in wat je kan verbeteren op welke manier. Bijvoorbeeld door een herberekening van de rantsoenen voor koeien.”

Een BAM lid

Sluit je ook aan?

Wil je graag mee info of heb je interesse om aan te sluiten bij de Bedrijfsadvisering Melkveehouderij?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.