Vaste rijpaden

Wat zijn de voordelen van een vaste rijpadensysteem?

Met een vast rijpadensysteem berijd je zoveel als mogelijk dezelfde sporen en houd je de beteelde oppervlakte onbereden waardoor een luchtige en losse bodem verkregen wordt wat de structuur en de bodemvruchtbaarheid ten goede komt.

Controlled Trafic Farming of Vaste Rijpaden

Control Traffic Farming (CTF) is een internationaal erkend begrip in precisielandbouw. In het Nederlands spreekt men van “vaste rijpaden”. In essentie komt het erop neer dat men voor alle bewerkingen op het veld probeert om dezelfde rijsporen aan te houden. Inagro startte in 2016 een pilootproject op het proefbedrijf biologische landbouw.

Meerwaarde vaste rijpaden wetenschappelijk onderbouwd

Controlled Traffic Farming (CTF) vond internationaal ingang in akkerbouwsystemen met minimale bodembewerking. Nederlandse biologische akkerbouwers ontwikkelden een eigen variant met omgebouwde tractoren op spoorbreedte 3,2 m. Dankzij RTK-GPS wordt jaar in, jaar uit over hetzelfde spoor gereden. Zowel via onderzoek als vanuit de praktijk is de meerwaarde van CTF aangetoond:

  • Optimale bodemstructuur in de onbereden teeltbedden doordat elke negatieve impact van spoorvorming (compactie) wordt voorkomen. Hierdoor is de wortelvorming in het bodemprofiel intensiever en homogener, is een betere nutriëntenbenutting mogelijk en is de waterhuishouding beter.
  • Afhankelijk van de teelt- en de teeltomstandigheden werd een opbrengstverhoging van 0 tot 10 % in akkerbouwmatige gewassen opgemeten. 
  • Het teeltbed ligt mooi vlak en telt geen sporen. Hierdoor kan efficiënter en nauwkeuriger geschoffeld worden. 
  • Onder de tractor zijn verschillende rijafstanden mogelijk, ongeacht de spoorbreedte van de tractor.
  • Doordat de grond in het teeltbed minder intensief bereden wordt, is een diepere grondbewerking minder noodzakelijk. Praktijkervaring geeft aan dat CTF goed samen gaat met niet-kerende grondbewerking.
     

In de praktijk: pilootproject op proefbedrijf voor biologische teelt van Inagro

In 2016 startte Inagro met een piloot project “vast rijpaden op breed spoor” op het proefbedrijf voor biologische teelt te Beitem. We kochten een nieuwe tractor aan en lieten deze verbreden tot 3 meter breed spoor. Hieronder passen 4 rijen met een rijafstand van 70 cm. Tegelijkertijd schakelden we over naar niet kerende grondbewerking en zetten we de ploeg aan de kant. Dit concept werd over het volledige bedrijf uitgerold.
Ondertussen bouwden we met dit pilootproject al geruime ervaring op. In het natte teeltseizoen van 2016 werd een duidelijke meeropbrengst gerealiseerd onder vaste rijpaden dan onder klassiek spoor. Met de droge teeltomstandigheden van 2017 waren er geen opbrengstverschillen tussen beide systemen. Doch blijven ook dan de andere voordelen overeind. Het ongestoorde plantbed biedt voordelen naar gewasontwikkeling en de onkruidbestrijding. 
 

Vaste rijpaden

Doorontwikkeling: lagere bandenspanning zorgt voor minder compactie

Hoe prettig het vaste rijpaden systeem ook werkt, toch baart net het pad ons ook soms zorgen. Bij elke bewerking wordt het rijpad heen en terug bereden met een behoorlijk zwaar gewicht van tractor en machine. In 2019 namen we speciale flexibele banden in gebruik die toelaten om de benodigde bandenspanning bij een bepaalde wiellast te halveren. Dit maakt voelbaar een wereld van verschil. We opteerden tegelijk voor een drukwisselsysteem zodat we voor elke bewerking ook effectief de optimale bandendruk waarmaken.

Lage drukbanden breed spoor tractor

Meer info?

Contacteer Lieven Delanote, onze bedrijfsadviseur biologische landbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.