open put

Waterkwaliteit bepalen en beoordelen

Water stroomt uit de kraan en daarmee is de kous af? Niets is minder waar. Heel wat factoren beïnvloeden de waterkwaliteit. Bovendien is een goeie waterkwaliteit voor de ene toepassing soms onvoldoende voor een andere toepassing op het bedrijf. Controleer het dus regelmatig.

Voldoende water van een goede kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt op iedere bedrijf. Zeker in tijden van waterschaarste is het als zaakvoerder je grootste zorg om voldoende water beschikbaar te hebben. Soms verslapt op dat moment de aandacht voor de kwaliteit van het water, onder het motto ‘water is water’ en ‘de gewassen hebben dringend water nodig’. Ook bij waterbronnen die structureel ingezet worden op het bedrijf, is de waterkwaliteit soms ondermaats.  We zetten dan ook graag wat aandachtspunten op een rijtje.

Meten is weten

Zeker voor waterbronnen die structureel of toch nu en dan gebruikt worden op het bedrijf, is het belangrijk een goed inzicht te hebben in de waterkwaliteit. Meten is en blijft weten. Verschillende lastenboeken (Certus, GlobalGAP, IKM, Vegaplan, …) leggen verplichte wateranalyses op. Het beperkt aantal te analyseren parameters is vaak onvoldoende voor een grondige evaluatie. Het kan daarom interessant zijn nog bijkomende parameters te laten analyseren. Het labo van Inagro biedt een aantal waterpakketten aan. Afhankelijk van de toepassing waarvoor je het water wil gebruiken, kan je het meest passende pakket kiezen. 

Online informatie over waterkwaliteit

Voor sommige waterbronnen is de analyse van een waterstaal niet nuttig. Water uit een beek bv. is al lang richting zee gestroomd vooraleer je de analyseresultaten kent. Of je overweegt om te investeren in een nieuwe grondwaterwinning op je bedrijf en kan dit water dus nog niet analyseren. In deze gevallen geeft online en publiek beschikbare informatie een (eerste) richting.

Contacteer ons gerust voor een passende beoordeling.

Wat als de gemeten waterkwaliteit afwijkend is?

Wanneer de gemeten waterkwaliteit afwijkend is, kan je volgende stappen doorlopen:

  • Hoe komt het dat de kwaliteit afwijkt? Was dit te verwachten of zijn er externe factoren die je kan verhelpen? Een voorbeeld van zo’n externe factor is de aanwezigheid van een koepad langs een open put. Wanneer bij hevige neerslag water vanop het koepad naar de open put kan stromen, heeft dit een effect op de kwaliteit van het water in de put. Omdat voorkomen beter is dan genezen, bekijk je in eerste instantie of het koepad verlegd kan worden en/of je instroom kan vermijden.
  • Welke impact kan de gemeten afwijkende kwaliteit hebben? Met andere woorden: indien de afwijkingen bv. heel beperkt zijn, laat je deze parameter het best wat frequenter analyseren. Pas wanneer de afwijking groter wordt of problemen oplevert, moet je actie ondernemen.
  • Bij een grotere afwijking is waterbehandeling vaak de oplossing. Om het bos door de bomen van de waterbehandelingstechnieken te zien, maakte Inagro een handige webtool, de watertool.
 

Meer info?

Wil je meer informatie over waterkwaliteit?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.