drainmachine voor dieptedrainage

Is diepdrainagewater mogelijk op mijn bedrijf?

Op heel wat locaties kan het gebruik van diepdrainagewater een oplossing bieden voor het invullen van de waterbehoefte van een bedrijf, maar op evenveel locaties lukt dit niet. Zowel waterkwaliteit als waterbeschikbaarheid kunnen de spelbreker vormen.

Water die via diepere drains opgepompt wordt

Het gebruik van diepdrainagewater is de laatste jaren aan een opmars toe. Diepdrainagewater is water dat op een diepte tussen de 4 en 8 m ten opzichte van het maaiveld wordt gewonnen. Er worden één of meerdere drains op grotere diepte getrokken. Deze drains komen samen in een verzamelput van waaruit het water wordt opgepompt.

Hoeveel meter drain er moet gelegd worden en hoeveel debiet je kan halen, hangt samen met de ondergrond:

  • Hoe kleieriger de ondergrond, hoe trager het water richting de drains stroomt, en hoe beperkter het debiet.
  • Is de ondergrond daarentegen gezegend met (een zone van) grof zand en/of keien? Dan zal je veel meer debiet halen uit een zelfde lengte drains. Ook een tussenbuffer is in de meeste gevallen nodig.

Wist je dat een landbouwer uit Lo-Reninge als eerste veehouder in 2007 startte met de waterwinning via diepdrainage? Met trots deelde hij zijn ervaring met Inagro. En intussen volgden velen in zijn voetstappen. 

Veehouder

Drinkwater voor vee

Om een eerste theoretische inschatting te maken, gebruiken de water-adviseurs van Inagro de beschikbare informatie op de Databank Ondergrond Vlaanderen. Neem gerust met één van hen contact op wanneer je dit wil weten voor jouw bedrijf.

Ook draineerbedrijven baseren zich op deze informatie. Vaak doen ze nog een proefgraving ter plaatse om de ondergrond op het kandidaat-perceel te bekijken.

DOV

Vragen?

Wil je weten of dieptedrainage haalbaar is op jouw bedrijf?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.