bodemscan

Bodemadvies via verisscanner

Een verisscan brengt ongelijke delen van je percelen in beeld. Je krijgt inzicht in de variabiliteit voor pH, organische koolstof en EC. We tonen welke informatie je uit deze scan haalt en hoe je die gebruikt.

Door je percelen heel precies te bekalken en te bemesten, haal je het maximale rendement van je gewassen.

Met een (veris) bodemscan krijg je inzicht in de variabiliteit van een perceel naar koolstof, pH en elektrische geleidbaarheid. Er zijn heel wat voordelen:

  • Zeer precies bekalken en bemesten.
  • Besparen op bodemherbiciden (10 tot 15%).
  • Waarde organische koolstof is gekend: plaatsspecifiek compostadvies.
  • Inzicht in vochtgehalte: drainageplan op basis van reliëf.
  • Besparen op producten.
  • Beter totaalresultaat.

kaart pH

Het is belangrijk het maximale uit de bodem te halen. Met de veris-scan werk ik aan een uniformer perceel.

Een landbouwer

Bemestingsadvies in het veld

Een bodemscan is de ideale basis om je bodem beter te leren kennen

Bekalking, micronutriëntengebruik van organische meststoffen, nutriëntenverhoudingen, bodembewerkingen, type meststof… worden in detail en op maat van elk bedrijf besproken. We bekijken ook de relatie met de waterhuishouding op het perceel. Het perceel moet goed berijdbaar zijn met de tractor om een bodemscan uit te voeren. Afhankelijk van het type grond wordt de scan het best uitgevoerd op een stoppel na de oogst of op een braakliggend perceel voor het zaaien/planten. Een scan is ook mogelijk bij lichte vorst

Na het aanvragen van een een verisscan, wordt in drie etappes inzicht en kennis verworven:

De verisscanner voert de veldwaarneming uit. Aan de hand van opgemaakte deelzones uit de scan, neemt een staalnemer grondstalen per zone. Bundeling van meetresultaten van de verisscanner en de geanalyseerde grondstalen in een overzichtelijk rapport.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.