velden groenbemester

Is plaatsspecifiek bekalken iets voor mij?

Een optimale pH van de bodem is belangrijk om zowel een goede opbrengst als een homogene productkwaliteit te garanderen.

Precisielandbouwtechnieken doen stilaan hun intrede in de Vlaamse landbouw. Ze spelen in op variaties tussen verschillende percelen en binnen één perceel. Eén van die variaties is de zuurtegraad. Met een bodemscanner kunnen we deze parameter in kaart brengen via een bodemsonde. Vanuit de data kunnen taakkaarten opgesteld worden die de landbouwer helpen om een perceel plaatsspecifiek te bekalken. Zo kunnen we zones opstellen met verschillende kalkbehoefte.

In de praktijk beschikken reeds verschillende loonwerkers over een aangepaste kalkstrooier die, via een connectie met het GPS-systeem in de tractor, variabel kan doseren volgens de ingelezen taakkaart. Op die manier worden de resultaten van de bodemscan effectief omgezet naar de praktijk en kan er bekalkt worden volgens een vooraf vastgestelde plaatsspecifieke behoefte 

Waarom plaatsspecifiek bekalken?

Een optimale pH van de bodem is belangrijk om zowel een goede opbrengst als een homogene productkwaliteit te garanderen. Indien de pH te laag is, zijn nutriënten vaak minder goed opneembaar voor de plant. Hier dien je zeker aandacht aan te besteden bij kalkminnende groenteteelten, zoals prei en kolen. Echter, door een te hoge pH kunnen daarentegen ook (kwaliteits)problemen optreden, bijvoorbeeld schurft bij aardappelen. 

Een traditionele kalkgift wordt meestal afgestemd op de resultaten van een bouwvooranalyse (= mengstaal van verschillende bodemstalen, meestal genomen in kruisverband over het volledige perceel). Vervolgens wordt het volledige perceel met eenzelfde dosis bekalkt, waardoor sommige delen van het perceel misschien van te veel of te weinig kalk worden voorzien. 

Een praktijkvoorbeeld

De bodemscanresultaten van dit perceel (2,2 ha; bodemtextuur = zand) illustreren een sterke variatie in pH, o.a. te verklaren door het samenvoegen van verschillende kleinere percelen, met elk hun eigen voorgeschiedenis, teeltmethode en bemestingsstrategie. Door de sterk afwijkende zuurtegraad beslisten we om het bekalkingsadvies op te delen over twee kalkbeurten. Zo werd in het voorjaar van 2021 reeds 2,2 ton kalk plaatsspecifiek gestrooid voor het planten van de prei, terwijl de overige dosis zal worden toegediend in 2022, na een aardappelteelt. Er wordt met deze techniek dus niet zozeer meer of minder kalk gestrooid in ton per hectare, maar wel efficiënter en enkel op de plaatsen waar het effectief nodig is. 

pH kaart van een praktijkperceel

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.