Zonnepanelen

Zijn zonnepanelen interessant voor mijn bedrijf?

Op veel bedrijven komen reeds zonnepanelen voor. Investeren in zonne-energie is een maatregel die weinig geld kost en veel oplevert. Zijn zonnepanelen nu nog interessant om (bij) te plaatsen?

Fotovoltaïsche (PV) panelen zijn op veel bedrijven een interessante investering, maar de rendabiliteit hangt natuurlijk in grote mate af van de kostprijs van de elektriciteit die we moeten aankopen. Anno 2022 is de aankoopprijs, inclusief alle kosten:

 • Elektriciteit in laagspanning: grootteorde € 450 per MWh;
 • Elektriciteit in middenspanning: € 300 per MWh.

Om in te schatten of een investering nu interessant is, moeten we kijken naar de kostprijs van de eigen opgewekte elektriciteit via PV-panelen. PV-panelen hebben een vrij lange levensduur, waarbij we ervan uitgaan dat een installatie 20 jaar meegaat. Normaal is dit langer, maar in die periode kan het wel zijn dat de omvormers al eens dienen vervangen te worden. De kostprijs per MWh opgewekte elektriciteit komt gemiddeld neer op € 50 per MWh.

Opbrengst versus verbruik

Wat ook moet mee bekeken worden, is in hoeverre de eigen opgewekte energie rechtstreeks kan gebruikt worden. Het is namelijk zo dat je enkel aangekochte elektriciteit vervangt als je op dat moment voldoende verbruik hebt. Hoe beter je opbrengstprofiel en je verbruiksprofiel overeenkomen, des te interessanter wordt het om PV-panelen te plaatsen. Zeker omdat de prijs die je krijgt om elektriciteit op het net te injecteren lager is (+- € 200/MWh) dan de kostprijs van elektriciteit. De boodschap luidt dus om zo veel mogelijk opgewekte elektriciteit zelf te gebruiken.

Energiemananagement
 • Wat is het vermogen van zonnepanelen?

  Ieder zonnepaneel heeft een bepaald vermogen, afhankelijk van de eigenschappen van het gebruikte materiaal en de afmetingen. Hoeveel vermogen een paneel effectief levert, hangt af van verschillende omstandigheden. In Noorwegen bijvoorbeeld zal een paneel niet hetzelfde vermogen leveren als een identiek paneel in het zuiden van Spanje. Er is gewoon meer zon in Spanje. Hoe moeten we dan juist bepalen welk vermogen een paneel heeft?

  Om het vermogen ondanks deze verschillende omstandigheden juist te kunnen inschatten zijn er de zogenaamde Standard Test Conditions (STC). Het vermogen dat een paneel ontwikkelt onder die omstandigheden wordt het piekvermogen genoemd en uitgedrukt in Wattpiek of Wp. Iedere paneel wordt met licht beschenen ('geflasht') terwijl er metingen uitgevoerd worden. Zo heeft elk paneel een eigen vermogen.
  Het is dus niet zo dat het piekvermogen staat voor het maximale vermogen dat zonnepanelen kunnen leveren.

  Voorbeeld

  Een paneel van 350Wp onder STC-omstandigheden levert een vermogen van 350W. Op een heel zonnige plaats kan dat vermogen groter zijn en op een koude, schaduwrijke plaats lager.

 • Welke garanties zijn er bij zonnepanelen?

  Bij de verkoop van zonnepanelen aan particulieren is de consument beschermd. Bij de verkoop tussen bedrijven ligt dit anders. Daar gelden de garanties die onderling tussen de bedrijven afgesproken zijn. Vanuit die achtergrond is het belangrijk om als landbouwbedrijf duidelijke garanties te vragen, waarbij garantie op materialen en werken twee belangrijke voorbeelden zijn.

  Voorbeeld 1

  Een drietal jaar na het plaatsen van de zonnepanelen wordt een lek in het dak vastgesteld. Uit de vaststelling blijkt dat het probleem er al geruime tijd is en dat er  tijdens de plaatsing van de zonnepanelen een lichte beschadiging opgetreden is, waardoor er waterinsijpeling was. Bij een particulier heeft de aannemer sowieso 10 jaar aansprakelijkheid. Bij bedrijven is dit niet automatisch zo. 

  Voorbeeld 2

  Een paneel is defect binnen de garantietermijn. Het is belangrijk dat er duidelijk vermeld staat dat de garantie zowel materiaal als vervanging inhoudt. Als het om een hoog dak gaat waarvoor er een hoogtewerker nodig is, dan lopen de kosten voor de vervanging serieus op. Als enkel het paneel in de garantie zit, dan kan de installateur die kosten aanrekenen.

  Bij zonnepanelen spreekt men over productgarantie en vermogensgarantie. Wat houden beide termen nu juist in?
  • Productgarantie gaat over het product in al zijn hoedanigheden, dus zowel het vermogen dat het kan leveren als esthetische aspecten.
  • Vermogensgarantie is de garantie dat het paneel een bepaald vermogen gaat leveren.

  De vermogensgarantie geldt onder de Standard Test Conditions (STC). Als je vermoedt dat je panelen onvoldoende opbrengen, dienen deze van het dak gehaald te worden en onder die STC-voorwaarden gebracht te worden. Kortom, het is niet zo evident om te controleren of je panelen nog wel voldoende vermogen leveren.

 • Welk rendement hebben mijn zonnepanelen?

  Vooraleer we iets kunnen vertellen over het rendement moeten we duidelijk maken over welk rendement we spreken:

  Rendement per oppervlakte

  Dit is wat bedoeld wordt met 'hoogrendementspanelen'. Er is met dit soort panelen panelen minder oppervlakte nodig om eenzelfde vermogen te halen. Dit wordt bereikt door cellen te gebruiken die efficiënter omgaan met het inkomende zonlicht en een groter percentage van dat zonlicht omzetten in elektriciteit.

  Rendement per vermogen

  In principe zal het rendement per vermogen (Wp van een paneel) weinig verschillen tussen panelen onderling. De meerderheid van de huidige panelen werkt op basis van kristallijn silicium. Dunnefilmpanelen daarentegen kunnen wel een hogere opbrengst hebben per vermogen, vanwege het feit dat ze beginnen produceren bij minder hoge lichtintensiteiten.

  Rendement per paneel

  Dit rendement is niet zo belangrijk. Hoeveel panelen je liggen hebt, is in principe niet belangrijk. Het gaat erom welk vermogen je hebt.

  Financieel rendement

  Dit is de belangrijkste parameter. Het drukt uit hoeveel één kWh die je zelf opgewerkt hebt, gekost heeft. Staar je dus niet blind op de verschillende rendementen van panelen, maar maak een totaalevaluatie van een aangeboden systeem.

Heb je interesse in zonnepanelen?

Surf naar Enerpedia of contacteer ons voor gericht advies.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.