te vervangen door afbeelding wkk

Is een micro-WKK interessant voor mijn bedrijf?

Met een micro-WKK kun je op een efficiënte manier gelijktijdig warmte en elektriciteit opwekken. Dit is dus een interessante mogelijkheid voor meerdere bedrijven.

Wat is een WKK?

Het gecombineerd opwekken van zowel nuttige warmte alsook elektriciteit gebeurt via een warmtekrachtkoppeling (WKK). Beide gezamenlijk opwekken is veel efficiënter dan een gescheiden opwekking. Zo gaat er bij de traditionele productie van elektriciteit veel warmte verloren. Bovendien gaat er bij het transport van de elektriciteit nog een deel van de elektriciteit verloren. 

Bij een WKK worden de elektriciteit en de warmte ter plaatse opgewekt en zoveel mogelijk ter plaatse verbruikt waardoor er dus weinig verlies is. Men spreekt van micro-WKK's wanneer het vermogen kleiner is dan 50 kW.

Een WKK past binnen de Trias Energetica daarom ook onder 'efficiëntie'. WKK's kunnen zowel gevoed worden met fossiele brandstoffen als met hernieuwbare energiebronnen. In het laatste geval spreken we dan over bio-WKK.
 

Trias Energetica

Welke ondersteuning is er voor een WKK?

Het plaatsen van een WKK op jouw bedrijf leidt tot een primaire energiebesparing. Dit betekent dat we minder energie nodig hebben voor het gelijktijdig opwekken van elektriciteit en warmte dan we zouden nodig hebben als we dit afzonderlijk gaan doen. Afhankelijk van de grootte van deze primaire energiebesparing worden er warmte-krachtcertificaten toegekend. Bovendien is er ter ondersteuning van de WKK het systeem van de verhoogde investeringsaftrek. Via onderstaande knoppen vind je meer info terug over deze steunmaatregelen. 

In het geval van bio-WKK's kunnen er ook nog groenestroomcertificaten toegekend worden.

Wist je dat
15% van het totale WKK-vermogen in Vlaanderen
is opgesteld in de glastuinbouw?

Interessant voor mijn bedrijf?

Het al dan niet interessant zijn van de investering in een WKK hangt af van verschillende zaken:

  • Kostprijs van de brandstof;
  • Verbruiksprofiel van warmte en elektriciteit;
  • Benodigd vermogen;
  • ...

Met de huidige energieprijzen kan het zeker interessant zijn om te investeren in een micro-WKK. Wel is het van belang om vooraf goed te rekenen om zo een duidelijk beeld te hebben van mogelijks rendement. Laat je daarom bijstaan door een expert. 

Heb je interesse in een micro-WKK?

Surf naar Enerpedia voor meer informatie of contacteer ons voor gericht advies.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.