drinkwater melkvee

Melkveebedrijf: voorkoeler

Energie wordt steeds duurder, ook op melkveebedrijven. Een voorkoeler is een eenvoudige manier om tot 50% energie te besparen bij het koelen van de melk.

Energie besparen door middel van een voorkoeler

Op melkveehouderijbedrijven blijkt het koelen van de melk een van de grotere energieverbruikers te zijn. Zonder voorkoeler vraagt dit gemiddeld circa 14 kWh/1.000 kg melk. Dit verbruik kan fors beperkt worden door de melk van ongeveer 33 °C voor te koelen tot 15-20°C.

Hoe werkt een voorkoeler?

Na het melken wordt de melk (37°C) in de koeltank zo snel mogelijk onder de 4°C gebracht. Klassiek gebeurt dit via directe koeling ter hoogte van de melkkoeler. Door het plaatsen van een voorkoeler op de melkleiding voor de koeltank kan de benodigde hoeveelheid energie beperkt worden ten opzichte van de klassieke directe melkkoeling. Een voorkoeler is een platen- of buizenwarmtewisselaar met daarin een koelmiddel, bv. leiding- of grondwater, dat in tegengestelde richting van de melk wordt gestuurd. De temperatuur van de melk wordt in de melkkoeler van 37°C naar 15-20°C gebracht. Het verder afkoelen van de melk, van 15-20°C naar 4°C, gebeurt door directe melkkoeling. Het opgewarmde water kan vervolgens worden gebruikt als voorverwarmd drinkwater voor het vee of als voorverwarmd proceswater.

Voorkoeler schematisch

Waarop letten?

  • Koelwater: Voor een goede werking van de voorkoeler dient er voldoende koelwater ter beschikking te zijn. De verhouding melk tegenover koelwater dient minstens 1:1 te zijn, bij voorkeur zelfs eerder richting de 1:1,5-2. 
  • Watertemperatuur: hoe lager de temperatuur van het toegevoerde water, hoe lager en vlotter de melk kan gekoeld worden. Kies dus voor voldoende korte leidingen van het toevoerwater en isoleer deze desnoods.
  • Oppervlakte koeler: kies de voorkoeler voldoende groot, hoe groter de koeler hoe lager de temperatuur van de uitgaande melk. De verhouding tussen oppervlakte van de koeler en uitgangstemperatuur van de melk is niet lineair. Een uitgangstemperatuur van 25°C is snel te bereiken met een kleine koeler, om tot 20°C te koelen dient deze koeler soms al 4 keer groter te zijn.
Voorkoeler melk

Besparingspotentieel

Wanneer we rekening houden met een energiebesparing van 40%, afhankelijk van de grootte van de koeler en de temperatuur van het koelwater, komen we tot de volgende cijfers:

  • Zonder voorkoeler: 0,22€/kWh x 15kWh/1000liter x 100 = 330€ per 100.000l
  • Met voorkoeler: 0,22€/kWh x 15kWh/1000liter x 0,6 x 100 = 198€ per 100.000l

Besparingspotentieel : 132€ / 100.000l (bij een energiekost van 0,22€/kWh).

Besparing

Wil je meer info?

Contacteer ons voor gericht advies.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.