Frequentieregelaar

Gebruik maken van frequentiesturingen

Frequentiesturingen kunnen niet alleen piekstromen beperken. Ze kunnen ook resulteren in een flinke besparing op de energierekening.

Energiebesparing

Toerentalregeling op ventilatoren en motoren is een van de meest eenvoudige manieren om energie te besparen. Je kan bijvoorbeeld 50% energie besparen door het gemiddelde toerental van een ventilatormotor van 100% naar 80% te verlagen. Bij een verlaging van het gemiddelde toerental met 50% loopt de kostenbesparing op tot 80%. Vaak zijn ook specifieke opties zoals "resonantie overslaan" mogelijk. Dit verhoogt zowel de levensduur als het comfort.

Energieverbruik

Toepassingen

Er zijn zeer veel toepassingsmogelijkheden voor frequentieregelaars in de landbouw. Een klassieke toepassing is het plaatsen van een frequentieregelaar op de vacuümpomp bij melkveebedrijven.

Deze vacuümpomp wordt gedimensioneerd op het benodigd debiet bij reiniging. Bij het melken is het benodigd debiet echter veel kleiner en kan energie worden bespaard. Door gebruik te maken van een frequentieregelaar in plaats van een vacuümventiel kan tot 40% energie worden bespaard.

Een andere toepassing is het gebruik van frequentieregelaars bij ventilatie in varkensstallen. Hierbij vervangt de frequentieregelaar de gebruikelijke smoorventielen om de ventilatie af te stemmen op de gewenste debieten.

Aandachtspunten

De toepassingsmogelijkheden van frequentieregelaars zijn natuurlijk niet onbeperkt. Veelal dient er rekening gehouden te worden met een minimum toerental van de pomp of motor. Bij een te laag toerental ontstaat er te weinig ventilatie over de motor waardoor deze kan oververhitten. Ook bij compressoren of oudere vacuümpompen geldt er in functie van de oliesmering een ondergrens voor de te regelen frequentie
 

Aanloopstromen beperken

Een frequentieregelaar kan worden gebruikt als soft-starter, omdat deze regelaar de motor regelt vanaf 0 Hz blijft de aanloopstroom en slip relatief beperkt. Bij gebruik van een frequentieregelaar bereikt de aanloopstroom doorgaans waardes van 1,5 tot 2 maal de nominaalstroom.

Bij een klassieke ster-driehoekschakeling worden waardes van 4 tot 6 maal de nominaalstroom gemeten. Een frequentieregelaar gebruiken resulteert in een stabielere netvoeding en minder overbemeten hoofdzekeringen (wegens kleinere pieken).

Meer info

Heb je nog verdere uitleg over de toepassingsmogelijkheden van frequentieregelaars nodig?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.