erosie onderaan veld

Niet-productieve VLIF investeringen (VLIF-NPI) voor erosiemaatregelen - nieuwe regelgeving vanaf 2023

Wil je voldoen aan de randvoorwaarden erosie op je rode of paarse percelen of wil je maatregelen treffen om erosie te verminderen? Dan kan je via VLIF-NPI aanspraak maken op financiële steun om dit te verwezenlijken in samenwerking met jouw erosiecoördinator. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden weergegeven en toegelicht

Tabel investeringen

In onderstaande tabel vind je de investeringen waarop de VLIF-NPI steun van toepassing is. 

Investering 

% Subsidiabel 

Drempelmachine 

50% 

Hoge houthakseldam (>75 cm) 

100% 

Lage houthakseldam (50-75 cm) 

100% 

Hoge kokosbalendam (3 balen) 

100% 

Lage kokosbalendam (2 balen) 

100% 

Levende wilgentenendam (min. 50 cm) 

100% 

Wilgentenendam (min. 50 cm) 

100% 

Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): streekeigen 

100% 

Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): autochtoon 

100% 

Aanplant op greppel-berm structuren (o.a. swales): autochtoon NAT2000 

100% 

Drempeltjes op erosiegevoelige percelen

Bij het planten van niet-biologische aardappelen op rode of paarse percelen is het verplicht om drempels te voorzien tussen de aardappelrijen, met als doel het water dat stroomt op een hellend perceel te vertragen. Door deze vertraging is er een betere infiltratie van water, minder afspoeling van bodemdeeltjes en een verminderd verlies van gewasbeschermingsmiddelen. De werking van drempeltjes kan je hier bekijken.

Enerzijds is dit een win voor het milieu, anderzijds is dit ook een win voor jou als landbouwer!

  • Hoe meer water er kan infiltreren in de bodem, hoe meer water er beschikbaar is voor je teelt.
  • Hoe meer het water geremd wordt, hoe minder afspoeling er is van de bovenste laag vruchtbare grond van je perceel.

Om jullie te helpen in de aankoop van een drempelmachine, kan je via de niet-productieve investeringen 50% subsidie aanvragen. 

machine aardappeldrempels

Houthakseldam, kokosbalendam of wilgentenendam?

Wil je structurele erosiebestrijdingswerken uitvoeren zoals het plaatsen van een houthakseldam, kokosbalendam of wilgentenendam? Via de niet-productieve investeringen zijn deze 100% subsidiabel. Deze dammen vangen het afstromend water op en laten het vertraagd doorsijpelen en deels in de bodem dringen. Het meegevoerde sediment bezinkt stroomopwaarts van de dam, waardoor de vruchtbare grond op jouw perceel blijft liggen en niet verloren gaat.

Dam tegen afspoeling en erosie

Aanplant op greppel-berm structuren

Nieuw vanaf 2023 is dat de aanplant op de greppel-berm structuren 100% subsidiabel is via het VLIF-NPI. Greppel-berm structuren zijn samengesteld uit een ondiepe greppel of gracht en een beplante berm, en worden evenwijdig met de hoogtelijnen aangelegd. Deze greppel-berm structuren worden als erosiebeperkende maatregel aanzien omdat ze de hellingslengte verkleinen en het afstromend modderwater opvangen en bufferen. 

Meer info & jouw erosiecoördinator

Deze maatregelen dienen aangelegd te worden in samenwerking met jouw erosiecoördinator. Meer informatie over de maatregelen en andere nuttige documenten vind je hier terug.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.