Mobiele nepvos in erwt

Afweren in de praktijk: wat (werkt) wel, wat niet?

Wilde dieren afweren rondom je teelten en gewassen is een must maar ook een kunst. We geven je enkele tips & tricks om je afweer goed aan te pakken.

Wilde dieren afweren is vaak een tijdrovend werkje. Maar het is een voorwaarde om verdere stappen te kunnen ondernemen, zoals bijzondere bejaging of bestrijding. Hoewel je inspanningen niet altijd volkomen effectief zullen zijn, verminderen ze wel de schade. Dankzij onderstaande tips maak jij jouw afweer doeltreffender.

​Tip 1: Roteer in je afweermiddelen 

Er zijn heel wat afweermiddelen op de markt. Denk aan een gaskanon, een scary man, vogelverschrikkers en imitatieroofvogels. Maar wilde dieren zijn van veel markten thuis en wennen er snel aan. Roteren is dan ook het codewoord.  

  • Verander regelmatig van afweertechniek;
  • of verplaats het afweermiddel regelmatig (iedere twee tot maximum drie dagen).

Tip 2: Gebruik een mobiele nepvos als alternatieve vogelverschrikker

Een levensechte afbeelding van een vos op ware grootte geprint op waterbestendig hardboardkarton, eenvoudig en snel te verplaatsen, weerhoudt duiven ervan te landen op je percelen. De duiven herkennen het silhouet van hun natuurlijk vijand.  

  • Plaats twee mobiele nepvossen per hectare. 
  • Blijf rekening houden met tip 1, want een vos die te lang ter plaatse blijft, zal uiteraard ook zijn effect verliezen. 

Voor iets meer dan 100 euro per stuk (excl. BTW en verzendkosten) kan je al een nepvos bestellen bij Wuust Sign. 

Mobiele nepvos in erwt

Tip 3: Check de geldende reglementering bij gebruik van een gaskanon

Als je een gaskanon gebruikt, moet je het politiereglement van jouw politiezone naleven. Informeer dus zeker bij je gemeente of contacteer jouw Inagro-adviseur. Als je het kanon reglementair opstelt en conform de geldende regelgeving gebruikt, dan kan jou als landbouwer niets ten laste gelegd worden.  

Gaskanon

Tip 4: Ga kritisch om met geurafweer

Experimenten met geurafweer worden in het begin vaak als positief ervaren. Toch hou je best rekening met enkele steeds terugkerende problemen: 

  • De meeste geurafweermiddelen zijn niet erkend als gewasbeschermingsmiddel. Ze zijn dan ook niet als toegelaten middel op de markt verkrijgbaar.
  • Een eenmalige regenbui maakt het afwerende effect ongedaan. Herhaaldelijke behandelingen zijn noodzakelijk en duur.
  • Geurafweer wordt voor de meeste wildsoorten niet als basisafweermaatregel erkend. Bij schade zal je niet in aanmerking komen voor verdere acties (bijzondere bejaging, bestrijding, schadevergoeding).

We raden het gebruik van geurafweer dan ook af.

Meer info?

Wil je je graag laten informeren over het afweren van wilde dieren?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.