Steenuil

De steenuil

Mocht je hem nog nooit gezien hebben, dan zal je het steenuiltje al zeker hebben horen roepen. Want in West-Vlaanderen zitten nog heel wat steenuiltjes. Het aantal steenuilen in Vlaanderen is uniek in West-Europa. En dit mede dankzij onze knotwilgen en oude fruitboomgaarden die voor deze uilensoort de belangrijkste broedplaatsen zijn.

De steenuil aan jou voorgesteld

Dit bruin gespikkeld, erg kleine uiltje is amper 20 tot 25 cm groot. Overdag zie je soms een steenuil op een dak of een paaltje. De steenuil is een echte veelvraat en eet naast muizen en mollen, ook regenwormen, kevers en nachtvlinders. Vooral kort begraasde weiden vol regenwormen zijn bij hen in trek. 

Steenuil
Vanaf de schemering is zijn balts of alarmroep van ver te horen. Klik hier voor het geluid van de steenuil. Bron: https://xeno-canto.org/

Een blijver op je landbouwbedrijf

De steenuil blijft het hele jaar rond op je bedrijf aanwezig. Het liefst vertoeft hij nabij rustig gelegen knotwilgen in combinatie met graslanden, fruitbomen, hagen of oude gebouwen.

Wat kan je voor de steenuil doen?

  1. Nestgelegenheid
  2. Aandacht bij het plaatsen van drinkbakken voor het vee
  3. Vergif vermijden

Nestgelegenheid

Behoud en onderhoud van (oude) knotwilgen

Oude knoestige knotbomen zijn dé uitverkoren woonplaatsen voor de steenuilen. Door het knotten en inrotten ontstaan holtes waarin steenuiltjes schuilen en broeden. Een goed beheer en behoud van oude knotwilgen is de nummer één maatregelen voor de steenuil. Ook in oude hoogstam fruitbomen zitten holtes waar de steenuil een prima leefomgeving vindt. 

De aanplant van nieuwe knotwilgen en/of hoogstam fruitbomen zorgt ervoor dat er ook in de toekomst geschikte broedplaatsen zullen blijven. Schietwilg, populier en es zijn soorten die bijzonder geschikt zijn om als knotboom te beheren.  Het regelmatig knotten van de bomen is heel belangrijk. Zoniet scheuren de knotbomen open en sterven ze af. 
 

steenuil jong detail

Tip! De knotwilg mag je om de 6 tot 8 jaar knotten. Trager groeiende soorten, zoals de es, kunnen om de 10 jaar geknot worden. Veel gemeentebesturen subsidiëren dit onderhoud. 
 

Vraag meer informatie bij de landschapsdeskundige van het regionaal landschap of stadlandschap bij jou in de buurt!

Wilgen

Nestkast voor de steenuil

Bij gebrek aan oude bomen of aanplant van jonge boomgaarden of knotwilgen kunnen nestkasten voor de steenuil een prima alternatief zijn. Steenuilen hebben de voorkeur voor smalle en lange nestkasten.

nestkast steenuil

Ondersteunen van de steenuil op jouw bedrijf

HELP, IK VERDRINK

Drinkbakken voor het vee zijn graag geziene drinkplaatsen voor onze steenuil. Vaak worden baden, met een glad geëmailleerd oppervlak gebruikt. Maar eens een steenuil in zo'n drinkbak terechtkomt, kan hij er niet meer uit en verdrinkt. Helaas komen heel wat steenuiltjes op die manier om het leven. Een korte, dikke plank op het wateroppervlak laten drijven of een lange stok in de kuip leggen, betekent de redding voor de steenuiltjes op je bedrijf. 

VERMIJD HET GEBRUIK VAN VERGIF 

Vergif voor de muizen, is vergif voor de steenuilen op je bedrijf! Steenuilen die vergiftigde muizen of ratten eten, worden onvruchtbaar of gaan dood. Vermijd vooral producten met Brodifacoum als actieve stof. 

Meer info?

Wil je graag meer informatie over hoe je de steenuilen op jouw bedrijf kunt ondersteunen?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.