Torenvalk

De torenvalk, gratis muizenbestrijder op jouw bedrijf

Torenvalken zijn nuttige dieren voor de landbouwer in de strijd tegen plagen: ze eten heel wat muizen, kleine ratten en insecten. Hoe kan je de torenvalk helpen? We geven je hier alvast wat tips mee.

Tot 25 muizen per dag

Ongetwijfeld ken je hem al, jouw torenvalk die vaak biddend boven één van je velden of bermen hangt op zoek naar muizen en andere kleine prooien. Hun scherpe zicht, waarmee ze onder meer urinesporen van muizen kunnen zien, kan dan ten volle benut worden. Als ze een prooi spotten, laten ze zich trapsgewijs vallen tot ze het goede moment zien om hun prooi te pakken.

Maar wist je dat een koppel torenvalken dagelijks tot 25 muizen per nest nodig heeft om hun jongen te voeden? En het plaatsen van een torenvalkkast nog eens eenvoudig en heel vaak succesvol is?

Reden te meer om deze nuttige vogel meer dan welkom te heten op jouw bedrijf. 

Torenvalk

Nuttig voor de landbouwer

Torenvalken zijn nuttige dieren voor de landbouwer in de strijd tegen plagen: ze eten heel wat muizen, kleinere vogelsoorten en insecten. 

Volwassen vogels voeden zich voornamelijk met muizen. Het dieet van jonge torenvalken richt zich eerder op insecten, zoals kevers, sprinkhanen en slakken. Je kan per nest toch wel zo'n 5 à 7 jonge torenvalken verwachten. Ze zijn tijdens de maanden juni en juli actief op insectenjacht, erna breiden ze hun dieet uit.

Muizen

Een torenvalkkast op jouw bedrijf? Eenvoudiger dan je denk!

Op een goede plek is succes zo goed als verzekerd.

Torenvalken zijn misschien actieve jagers, maar wat het bouwen van een nest betreft, zijn ze behoorlijk lui. Ze bouwen zelf geen nest, maar gebruiken vaak oude of verlaten nesten van kraaien, eksters of andere roofvogels.

Maar steeds meer vinden torenvalken hun thuis in eenvoudig te plaatsen nestbakken

Hoe plaats je een torenvalkkast op jouw bedrijf? We geven je alvast enkele tips: 

  • Hang de nestbak bij voorkeur minstens 5 meter boven de grond. Een alleenstaande paal is hierbij uiterst geschikt.
  • De beste periode om een nestkast op te hangen is december of januari. Zo hebben torenvalken ruim de tijd om hun nieuwe nestplaats te verkennen. Vanaf april start immers het broedseizoen.
  • Een vrije aanvliegroute is belangrijk, alsook een open zicht op de omgeving.
  • Kies voor een zuidoostelijk gerichte invliegopening.
  • Vul de nestkast met een laagje bosgrond of turf.
  • Nijlganzen durven torenvalkkasten inpalmen. Dat kan je voorkomen door in de helft van de opening een smalle verticale lat aan te brengen. Nijlganzen kunnen zo niet landen omwille van hun groot formaat. Zo blijft de kast gereserveerd voor de torenvalken.

TIP! Vermijd het gebruik van knaagdierenvergif als je roofvogels wil bevorderen. Je ontneemt er de torenvalk niet alleen zijn voedsel mee, maar het gif accumuleert ook heel snel en zo maak je ook slachtoffers onder de torenvalkjes.

Let wel: een torenvalknestkast in een weidevogelgebied is niet handig, omdat ze bij gebrek aan muizen ook weidevogeljongen kunnen pakken.

Het is verrassend hoe snel torenvalken de weg vinden naar nieuwe nestkasten. En eens ze hun plek bewoond hebben blijven ze er voor jaren gratis muizen opeten.

Dieter Depraetere

expert agromilieu - Inagro

torenvalk jongen uit dons broedsucces biohoeve 2017

Ophangen van de torenvalkkast op het demoperceel agronatuur op Inagro

De beste periode om een nestkast op te hangen is december of januari. Zo hebben torenvalken ruim de tijd om hun nieuwe nestplaats te verkennen. Vanaf april start immers het broedseizoen.

Ruben

Themaverantwoordelijke agro-ecologie - Inagro

Man zit neer in veld

Broedsucces op de biohoeve in 2017

Zo goed als elk jaar broedt het koppel torenvalken in onze nestbak.

Machteld

boerin op de biohoeve van Inagro

Torenvalkkast

Meer info?

Heb je nog vragen over de plaatsing van een torenvalkkast? Of over hoe je jouw torenvalk kunt helpen?

°2022

Dit jaar zitten er weeral kuikens in onze torenvalkkast. Bekijk de foto's in ons nieuwsbericht!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.