Bomen en struiken zorgen voor een ideale afwisseling van zon en schaduw in het water en bieden schuilgelegenheid uit het water gedurende de winter.

Hoe richt ik mijn waterspaarbekken ecologisch in?

Praktische tips voor wie meer uit zijn waterbekken wil halen

De tijdelijke opvang van hemelwater is een goede alternatieve waterbron. Met een aangepaste aanleg en beheer kan je meerdere functies, zoals natuurontwikkeling en waterzuivering, combineren.

Waarom ecologisch inrichten?

 • Gratis waterzuivering

  Natuurlijke gratis waterzuivering van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen door water- en oeverplanten.

 • Minder onderhoudkosten

  Minder onderhoudskosten door stevig gegroeide, zacht hellende oevers.

 • Landschappelijke integratie

  Landschappelijke integratie door bomen en struiken aan de rand.

 • Natuurlijke biotoop

  Natuurlijk biotoop voor nuttige plant- en diersoorten.

Een waterbekken heeft meer functies dan je denkt

Dieter Depraetere

Onderzoeksleider Agromilieu Inagro

Waterput in natuurlijke omgeving

Hoe ecologisch inrichten?

 • Voorzie minder steile oeverranden

  Een geleidelijke overgang van droog naar nat maakt de vestiging van talrijke oeverplanten mogelijk. De verbeterde oeverstabiliteit en verminderde oevererosie en afkalving betekenen een directe winst voor de land- of tuinbouwer.

 • Zorg voor een gevarieerd aanbod aan inheemse oever- en waterplanten

  Een ecologisch waterbekken bevat zowel ondergedoken waterplanten, drijvende waterplanten als oeverplanten. Voorzie voldoende ondergedoken waterplanten in je bekken. Deze zuurstofplanten zijn bepalend voor de biologische waterkwaliteit. Laat drijvende waterplanten zeker niet overwoekeren.

 • Plant bomen en struiken, maar met mate

  Bomen en struiken zorgen voor een ideale afwisseling van zonnige en schaduwrijke plaatsen. Bovendien bieden ze uiterste geschikte schuil- en overwinteringsplaatsen op de droge oeverzone. 

 • Leg een grasrand rond het bekken aan

  Een grasrand van minstens 5 meter breed is zeer effectief om de instroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen te beperken.

 • Zet geen dieren uit

  Heel wat soorten dieren komen via natuurlijke weg naar het waterbekken. Uitgezette dieren zijn bijzonder slecht voor zowel de kwaliteit van het water als van de natuurlijke omgeving. Het is sterk aan te randen bodem woelende vissen, watervogels of sieramfibieën uit het waterbekken te houden. 

Vermijd absoluut exoten zoals grote waternavel, parelvederkruid, waterteunisbloem en reuzenbalsemien. Deze weliswaar aantrekkelijke en gemakkelijk te vermenigvuldigen planten kunnen in een mum van tijd je waterbekken overgroeien en het oppompen verhinderen.

Dieter Depraetere

Onderzoeksleider agromilieu

Afbeelding van een open waterput

Praktijkgids ecologische waterbekkens

Wil je meer weten over waar je best een ecologisch bekken aanleg, hoe je het beheert en waarmee je rekening moet houden? Je vindt alle informatie in de praktijkgids ‘Waterbekkens, tips bij ecologische inrichting’.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.