spinazie

Spinazie (gangbare teelt)

Met een areaal van om en bij de 1700 ha is spinazie een belangrijke groente. Jaarlijks worden door Inagro verschillende rassenproeven aangelegd.

Belangrijke aspecten die tijdens de rassenproeven worden opgevolgd zijn:

 • De resistentie tegen valse meeldauw of wolf (Peronospora effusa),
 • De trage inductie van schot in het voorjaar,
 • De gevoeligheid voor sleet in het najaar,
 • Het opkomstpercentage en de evolutie van de gewashoogte.

Naast de opbrengst per ha worden ook het nitraatgehalte, het % droge stof en de blad/steelverhouding opgemeten.

Het ontbreken van een afdoende zaaizaadbescherming tegen Pythium is een belangrijke teeltfactor. Uitval door Pythium zal in de toekomst nog een grote uitdaging worden voor de telers.

Francis Jans

teeltexpert

uitval pythium spinazie

Rassenproeven

Volgens teeltperiode

De rassenproeven worden uitgezaaid in vier teeltperiodes: vroeg en laat voorjaar en vroeg en laat najaar. Winterspinazie, met zaai in het najaar en oogst na de winter, wordt niet meer opgevolgd wegens te geringe interesse in de praktijk.
 • spinazie oogst

  Vroege voorjaar

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in het vroege voorjaar.

 • spinazie oogst

  Late voorjaar

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in het late voorjaar.             

 • spinazie

  Vroege najaar

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in het vroege najaar.

 • spinazie

  Late najaar

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in het late najaar.                

Meer info?

Wil je graag meer informatie over de rassenkeuze van spinazie ?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.