rodekoolveld

Rassenkeuze sluitkool (gangbare teelt)

Sluitkool is een verzamelnaam voor diverse kolen, waaronder rode kool, witte kool en savooikool. Ze worden geteeld voor zowel de verse markt als voor de verwerkende industrie. Voor de verse markt worden ze ook al dan niet voor langere periode bewaard in koelcellen.

Vergelijkende rassenproeven

Naargelang de teeltperiode en het afzetkanaal bieden zich soms specifieke onderwerpen aan. Op Inagro leggen we vergelijkende proeven aan in functie van het aanbod aan rassen. Hierbij worden de kolen beoordeeld op een reeks gewasparameters, op ziektegevoeligheid en op sleet. Bij de oogst bepalen we ook de marktbare opbrengst, de sortering en de uitwendige en inwendige kwaliteit.

Tripsschade

Wittekolen worden aangetast door trips, wat een specifiek schadebeeld geeft. In proeven die niet behandeld worden tegen trips, wordt de intrinsieke rasgevoeligheid in beeld gebracht. Er blijken duidelijke verschillen in gevoeligheid tussen de rassen te bestaan.

Wittekool tripsschade

Bewaarteelten

Als het om een bewaarteelt van rode kool of witte kool gaat, worden de kolen gedurende vier en zeven maanden bewaard in een koelcel bij 1°C en zo hoog mogelijke relatieve vochtigheid. Met savooikool deden we in het verleden ook ervaring op met bewaring onder ijs. De savooikolen waren zo tot twee maanden houdbaar.

Enkel gezonde en frisse kolen zijn geschikt voor lange bewaring. Het is belangrijk om tijdens de bewaring de koelcel af en toe te luchten.

Geert Desmedt

Teeltexpert

witte kool

Resultaten rassenproeven

Volgens kooltype

Meer info?

Wil je graag meer informatie over de rassenkeuze van sluitkool in de gangbare teelt?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.