container knolselder

Rassenkeuze knolselder (gangbare teelt)

Knolselder wordt geteeld zowel voor de verse markt als voor de industrie. Deze knolgroente wordt hoofdzakelijk in West-Vlaanderen geteeld. Het totale areaal wordt geschat op 900 ha. Om de waarde van nieuw aangeboden rassen te vergelijken met gekende referentierassen, worden in de gangbare teelt specifieke proeven opgezet in de normale teelt en soms ook in de vroege teelt.

Specifieke aandachtspunten

In het vroege voorjaar is de weerstand tegen schot van groot belang en moet de knol voldoende snel op gewicht komen om te leveren op de verse markt. De normale teelt beslaat evenwel het grootste areaal. Er zijn rassen die uitsluitend geschikt zijn voor de verse markt, andere dan weer uitsluitend voor de industrie. Een aantal rassen zijn voor beide geschikt.

Gezond loof vormt niet alleen de basis van een goede productie, het beschermt ook de knol tegen vroegtijdige vorst.

Marc Vanheule

Teeltexpert

knol gewassen

Raskenmerken

Aangezien knolselder nog veel gewasproductie kan geven in het najaar, is het van belang dat het loof zo lang mogelijk gezond blijft. De bestrijding van bladvlekkenziekte of Septoria is van het allergrootste belang. In de proeven wordt meestal een klein deel van de proef niet behandeld tegen bladziekten, om de specifieke verschillen in gevoeligheid te kunnen nagaan. Uiteraard wordt het gewas in deze proeven ook gescoord op een aantal gewaskenmerken:

 • De marktbare opbrengst,
 • de sortering,
 • Beoordeling van de knollen op uitwendige en inwendige kwaliteitsparameters.

Rassenproeven

Volgens teeltperiode en bestemming

In iedere teeltperiode zijn er rassen die beter of minder geschikt zijn.
 • knolselder geobas

  Vroege teelt

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in de vroege teelt.

 • knolselder opengesneden.JPG

  Normale teelt

  Bekijk hier het volledige verslag van de meest recente proeven in de normale teelt.

Meer info

Indien je meer info nodig hebt over de verschillende rassenproeven, neem gerust contact op.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.