M. chitwoodi op wortel

Hoe kan ik aaltjes bestrijden?

Nematoden of aaltjes worden beschouwd als een verborgen vijand. Door hun kleine afmetingen en levenswijze (in de bodem), zien we ze vaak over het hoofd. De problemen met nematoden of aaltjes zijn de laatste jaren sterk toegenomen. Nochtans kunnen we aaltjes goed onder controle houden door het inzetten van de juiste groenbedekker. Een goede kennis van de aanwezige aaltjessoorten in de bodem is belangrijk om de juiste keuze te maken.

Weet welke nematoden aanwezig zijn

In een bodem zijn altijd grote aantallen aaltjes of nematoden aanwezig. Veel nematoden zijn gelukkig onschadelijk en zelfs nuttig omdat ze nutriënten beschikbaar stellen voor de plant. Helaas zitten er ook vaak plantenparasitaire nematoden in de bodem die schade kunnen veroorzaken. Deze schade wordt vaak zichtbaar door een lokale groeiachterstand van de teelt (valplekken), misvormingen zoals gespleten wortels of wortelknobbels. Deze symptomen kunnen wijzen op een nematodenprobleem, maar om dat te bevestigen is steeds een bodemanalyse nodig. Zo weet je precies welke soorten aanwezig zijn en of ze al dan niet een bedreiging vormen voor jouw teelten.  

Valplek in aardappelen door P. penetrans aantasting

Kies de juiste groenbedekker

Een juiste groenbedekker houdt de aaltjes onder controle. Je kiest een bedekker die geen waardplant is voor de schadelijke nematoden en waarop ze dus niet kunnen vermeerderen. Zo neemt de nematodenpopulatie op een natuurlijke manier af. Meer informatie over deze groenbedekkers vind je op het aaltjesschema van Wageningen UR. Je kan ook contact opnemen met de onderzoeker voor advies.  

Vermijd een verschuiving van nematodenproblemen door rekening te houden met alle aanwezige soorten in je bodem. Een goed gekozen groenbedekker zorgt er namelijk voor dat de populatie zal afnemen. Let op met combinaties van groenbedekkers. Een groenbedekker kan resistent zijn tegen een bepaalde soort, maar tegelijk een waardplant kan zijn voor een andere soort. Bovendien kan resistentie ook cultivarafhankelijk zijn, bijvoorbeeld bij bladrammenas. De keuze is dus niet zo eenvoudig. Let ook op met onkruiden. Sommige soorten zijn waardplanten en kunnen een vermeerdering van de nematodenpopulatie veroorzaken. 

Een interessante keuze is Tagetes, ook afrikaantjes genoemd. Afrikaantjes zorgen voor een actieve reductie van wortellesienematoden zoals Pratylenchus penetrans. De soort Tagetes patula heeft de meest effectieve werking. Afrikaantjes zijn bovendien geen waardplant voor wortelknobbelnematoden. Door hun vorstgevoeligheid moeten ze minstens drie maanden op het veld staan. Tijdig inzaaien is dus de boodschap.

Het is belangrijk om de keuze van je groenbedekker goed af te stemmen op de aanwezige aaltjessoorten op jouw perceel.

Ellen Formesyn

Praktijkonderzoeker Inagro

Afrikaantjes zijn doeltreffend tegen P. penetrans

Andere methodes om aaltjes te bestrijden 

Naast het inzetten van groenbedekkers kan het braak laten liggen van een perceel tijdens de wintermaanden een natuurlijke afname van de nematodenpopulatie in gang zetten. Ook inundatie is een mogelijk wapen in de strijd tegen aaltjes. Bij deze techniek, die vooral in Nederland wordt toegepast, wordt het perceel onder water gezet voor de teelt. Door zuurstofgebrek en de vrijgekomen giftige stoffen, sterven de aaltjes. Voor een optimale werking moet het perceel voor een periode van enkele maanden onder water staan bij een temperatuur van 17°C.  

Het aantal chemische middelen om aaltjes te bestrijden is eerder beperkt en daalt alsmaar. Een overzicht van de toegelaten nematiciden vind je op de gewasbeschermingsapp van Inagro.  

Vragen?

Om meer te weten over de te gebruiken groenbedekkers of welke openluchtgroenten schade kunnen ondervinden door aaltjes kan je contact met ons opnemen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.