Voedingsstip op bieslook

Hoe bestrijd ik preimineervlieg?

Preimineervlieg beheersen volgens de IPM-principes

Sinds 2012 lijkt de preimineervlieg wat meer op te rukken in onze regio’s. Chemische bestrijding is mogelijk, maar de middelen inzetten op het juiste tijdstip is cruciaal.

Schade mogelijk in voorjaar en najaar

Schade komt meestal naar boven bij het kuisen van de prei in het najaar en de winter, maar ook op zaaibedden kan de schade aanzienlijk zijn. De preimineervlieg heeft twee generaties per jaar, één in de lente en één in de herfst. Poppen overwinteren in plantmateriaal of in de bodem.

Twee vluchten te onderscheiden

De eerste vliegen verschijnen vanaf april en deze eerste vlucht kan duren tot half juni. De zomer brengt de preimineervlieg door als poppen in planten van het geslacht Allium (look, ui, prei …) of in de bodem. Vanaf eind augustus of begin september verschijnen de vliegen van de tweede generatie. Deze tweede vlucht kan duren tot begin november.

Geen natuurlijk reducerend effect bij zachte winters

Dankzij een kweek van preimineervlieg kon het ILVO de overleving van poppen onderzoeken bij verschillende temperaturen. De resultaten geven aan dat de helft van de poppen drie maanden bij 0°C overleeft. De ‘laagste lethale temperatuur’, dit is de temperatuur waarbij de helft van de poppen meteen afsterft, is bepaald op -15°C.

Beheer van gewasresten is belangrijk

 

Met een goed afvalbeheer kan je druk reduceren, want de preimineervlieg kan als pop overleven in het gewas. Onthou 3 belangrijke dingen:

  1. Laat zo weinig mogelijk resten achter op het veld.
  2. Ploegen heeft slechts een beperkte invloed.
  3. Preiafval composteren of ophopen doodt poppen.

Nog geen uitsluiting over rassen

In de loop van diverse potproeven in de serre zagen we geen verschillen tussen gebruikte preirassen. We zagen wel meer voedingsstippen bij de plantui Stuttgarter dan bij de plantui Sturon (Hazera). Op veldproeven nam het PSKW ook waar dat de preirassen Olso (Enza) en Pluston (Nunhems) sterker waren tegen preimineervlieg. Er blijkt meer schade te zijn bij rassen met een lichte bladkleur.

Bio prei

Afdekken houdt schade binnen de perken

Door je teelt af te dekken en de preimineervlieg van de planten af te houden, blijft de schade binnen de perken. Uit proeven blijken fijnmazige covers (0,6 mm) effectiever dan standaard koolvlieggaas (1,3 mm). Een kanttekening: de afdekkingen beperken de lichtinval. Bij langdurige (augustus tot en met november) afdekking leidt dit tot een lagere opbrengst en minder grove sortering.

Middelen met werking tegen vliegen en larven

Uit de reeks uitgevoerde kooiproeven konden we besluiten dat Tracer, Benevia, Decis EW en Karate Zeon effectief zijn in het bestrijden van de vliegen. In de periode 2018 – 2020  hebben we ook middelen getest op hun efficiëntie tegen de larven. Uit deze proeven konden we afleiden dat Benevia (120-dagenregeling) en Minecto one met dezelfde actieve stof een goede werking hebben op de larven. Tracer toonde slechts een middelmatige effectiviteit tegen de larven. Decis EW en Karate Zeon werden niet opgenomen in deze proef. Beide middelen worden niet getransporteerd in de plant, wat wel noodzakelijk is om de larven te kunnen bereiken.

Vermoeden van preimineervlieg?

Bij een vermoeden van preimineervlieg kan je een staal aanmelden bij ons labo.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.