Bio prei

Rassenkeuze bio prei

In de biologische preiteelt is de rassenkeuze het voornaamste instrument ter beheersing van ziekten en sleet. Op het proefbedrijf biologische teelt van Inagro voeren we rassenproeven uit voor verschillende teeltperiodes.

Op het proefbedrijf voor biologische teelt van Inagro wordt prei geteeld in een zesjarige rotatie. Jaarlijks voeren we rassenproeven uit in een aantal teeltperiodes. Voor de late herfstprei en de winterprei verzorgen we zelf de opkweek in een tunnelserre. Als we ook een proef vroege herfstprei aanleggen, kopen we plantgoed aan.

 

Beoordelingen

In het veld worden de rassen gescoord op algemene stand, uniformiteit en groeiwijze. We beoordelen de aantasting door ziektes, zoals roest, purpervlekkenziekte en papiervlekkenziekte alsook de aantasting door trips en de sleetgevoeligheid.

Bij de oogst wordt de marktbare opbrengst bepaald en de sortering. Van de geoogste en gewassen planten worden een aantal uiterlijke kenmerken gescoord en het algemeen uitzicht. Als er een bewaarproef wordt aangelegd, worden de planten beoordeeld op een reeks kwaliteitsparameters.

rassenproef late herfstprei 2021 begin oktober

Rassenproeven

  • Bio prei

    Late herfstprei

    Lees het verslag van de meest recente proeven voor de teeltperiode late herfst

  • Overzicht winterprei bio 2020

    Winterprei

    Lees het verslag van de meest recente proeven voor de teeltperiode winter

Meer info?

Neem contact op met Lieven Delanote, onze bedrijfsadviseur biologische landbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.