BIO knolselder

Rassenkeuze bio knolselder

In de biologische teelt van knolselder is bladvlekkenziekte vaak de beperkende factor in het najaar. Om een goede opbrengst te halen moet men de aantasting voor zijn en is de rassenkeuze belangrijk. Anderzijds is een voldoende en kwalitatieve opbrengst vereist.

Op het proefbedrijf voor biologische teelt van Inagro leggen we bijna elk een jaar een proef aan onder biologische omstandigheden om het rassenaanbod van knolselder op waarde te onderzoeken. We telen in een zesjarige rotatie. Na prei komt een teelt wortel- of knolgewas (wortelen, knolselder of witloof). Sinds 2016 werken we met een vast rijpadensysteem en wordt er niet meer geploegd. In biologische knolselderteelt is de gevoeligheid voor bladvlekkenziekte (selderroest, Septoria apiicola) een belangrijk element in de rassenkeuze.

Beoordelingen

We houden het gewas tijdens de teelt goed in de gaten en we voeren regelmatig beoordelingen uit van:

 • de gewasstand en de uniformiteit
 • de bladkleur
 • de knolvorming
 • de aantasting door sleet
 • de aantasting door Septoria

We oogsten de knolselder in november en bepalen dan:

 • de marktbare opbrengst
 • de sortering en het stukgewicht
 • de fracties afval

Vervolgens worden de knollen gewassen en beoordeeld op uitwendige en inwendige kwaliteitsparameters zoals:

 • schurft
 • inwendige holheid
 • inwendig grijsrot
het ras Codex doorgesneden van de rassenproef bio knolselder 2021

Rassenproef

 • bio knolselder Markiz uitwendig rassenproef 2021

  Bio knolselder

  Lees het verslag van de meest recente proeven van knolselder in de biologische teelt

Meer info?

Neem contact op met Lieven Delanote, onze bedrijfsadviseur voor biologische land- en tuinbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.