Sonata_zomerteelt

Kies de junidrager die bij jou past

Iedere junidrager heeft andere eigenschappen. Lees onze bevindingen van de gedemonstreerde rassen.

Jaarlijks voert Inagro demonstratieve rassenproeven op substraat uit. We kiezen hierbij de meest beloftevolle commerciële rassen en de rassen waarin het meeste interesse is in onze regio. We kopen het plantgoed aan bij vermeerderingsbedrijven en volgen de ontwikkeling, productie en kwaliteit van ieder ras op. 

We demonstreren rassen in verschillende teeltperiodes, zoals zomerteelten, najaarsteelten of vroege voorjaarsteelten onder assimilatiebelichting onder glas. We planten hierbij telkens aan een dichtheid van 12 planten per lopende meter. In onderstaande tabel vind je een overzicht van de uitgevoerde demonstratieve rassenproeven van de voorbije jaren. Lees verder ook onze bevindingen per ras. 

Tabel 1: Overzicht van de verschillende demonstratieve rassenproeven van de voorbije jaren.

Ras/periode Vroege voorjaar onder belichting Zomer onder glas Najaar onder glas
  2018 2019 2017 2018 2019 2020 2018 2019
Elsanta     X X X X X X
Limalexia       X X X X X
Opera     X X X      
Magnum     X X        
Malling Centenary     X X X X    
Malling Allure         X X    
Ritmo           X    
Sonata X X            
Sonsation X X X X   X   X

 

Junidragers worden ook wel korte-dag planten genoemd. De bloemaanleg bij de opkweek vangt pas aan wanneer de dagen in het najaar korter en kouder worden. Daarna gaan de bloemen in een dormant stadium. Een koudeperiode na de opkweek is nodig om die dormantie te doorbreken en de planten tot bloei te brengen. 

Jolien Claerbout

aardbeien aan de plant

Elsanta (FreshForward)

Elsanta is een standaardras en kan je in verschillende teelten inzetten. Het ras heeft een goede productie en matige sortering. 

In onze zomerteelten behaalden we 3,7-5,2 kg/lm met 49 tot 61% klasse I vruchten. In de najaarsteelten behaalden we 4,0-4,1 kg/lm met 57% tot 67% klasse I vruchten. 

Elsanta_zomerteelt

Limalexia (Limgroup)

Limalexia is een ras met een goede productie en goede sortering. Het komt wel iets later in productie dan Elsanta. Het ras heeft veel bloemen per tak met stevige lange bloemtakken. 

Limalexia hadden we al in verschillende zomerteelten aanliggen. Dit resulteerde in een totale opbrengst van 5,1-6,6 kg/lm met 50 tot 62% klasse I vruchten. De vruchten scoorden vaak lager in hardheid en Brix-gehalte in vergelijking met Elsanta. In de najaarsteelten in 2018 en 2019 behaalden we in totaal 4,1-4,8 kg/lm met 60 tot 77% klasse I vruchten. 

Limalexia_zomerteelt

Magnum (Marionnet)

Magnum is een ras met een goede productie en een matige sortering. 

We hebben het ras één keer geplant in onze zomerteelt in 2018 en het behaalde een totale opbrengst van 3,6 kg/lm met 63% klasse I vruchten. De vruchten waren harder dan die van Elsanta. 

Magnum_zomerteelt

Malling Allure (East Malling Research)

Malling Allure is over het algemeen een ras met een goede productie en matige sortering. 

In onze proeven scoorde Malling Allure minder op vlak van sortering in onze zomerteelten in 2019 en 2020, met 37 tot 56% klasse I vruchten en een totale opbrengst van 5,5-6,3 kg/lm. De oogst startte vrij laat. In 2020 waren de vruchten tamelijk zacht en zaderig en kleurden moeilijk door. Toch scoorde het ras redelijk hoog in hardheid. 

Allure_zomerteelt

Malling Centenary (East Malling Research)

Malling Centenary is gevoelig voor Phytophthora cactorum, waardoor uitval kan optreden. Het ras heeft een goede productie en goede sortering. 

De totale opbrengsten varieerden van 3,6-6,9 kg/lm met 52 tot 70% klasse I vruchten in onze proeven in 2018 en 2019. Malling Centenary had telkens een vroeg oogstverloop en de vruchten scoorden hoog in hardheid. In 2019 scoorden de vruchten wel opvallend lager in Brix-gehalte. 

Centenary_zomerteelt

Opera (FreshForward)

Opera is een ras met een goede productie en een uitstekende sortering. 

Opera demonstreerden we in 2018 en 2019 in een zomerteelt en we behaalden hierbij een opbrengst van 4,3-6,4 kg/lm met 73 tot 77% klasse I vruchten. De vruchten kleurden telkens iets donkerder dan Elsanta en scoorden ook iets lager in Brix-gehalte. 

Opera_zomerteelt

Ritmo (FreshForward)

Ritmo hebben we nog maar één keer in proef gehad en dit bracht in totaal 4,5 kg/lm op met 61% klasse I vruchten. De vruchten waren stevig en makkelijk te plukken. 

Ritmo_zomerteelt

Sonata (FreshForward)

Sonata is een ras met een goede opbrengst en goede sortering. Dit ras is wel gevoelig voor Phytophthora cactorum, 5% uitval is hierbij geen uitzondering. 

Sonata plantten we al twee jaar op in onze vroege voorjaarsteelt onder assimilatiebelichting. We behaalden een hoge opbrengst van 8,1-9,3 kg/lm met 53 tot 65% klasse I vruchten. 

Sonata_zomerteelt

Sonsation (Flevo Berry)

Sonsation is een goed productief ras met een uitstekende sortering. De pluk vindt wel iets later plaats dan Elsanta. De vruchten hebben een mooie rode kleur en mooie glans. Het ras is gevoeliger voor Mucor spp. Zware, lange trossen typeert dit ras en bij warmte scoort het wat minder in kwaliteit. Het is dan namelijk gevoeliger voor drukplekken en scoort lager in hardheid. 

Het ras kwam uiterst geschikt uit onze vroege voorjaarsteelten onder assimilatiebelichting. We behaalden een totale opbrengst van 6,6-8,7 kg/lm met 75 tot 77% klasse I vruchten. We plantten dit ras ook al in twee zomerteelten. Opnieuw werden mooie opbrengsten behaald van 5,1 kg/lm en 67 tot 74% klasse I vruchten. In onze najaarsteelt van 2019 hadden we een mooie opbrengst van 4,3 kg/lm met 70% klasse I vruchten. Sonsation was wel gevoeliger voor Botrytis cinerea in vergelijking met Elsanta. 

Sonsation_zomerteelt

Meer info

Wil je graag meer weten over de junidragers?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.