luzerne grasklaver

Hoe maak ik mijn grasklaveruitbating klimaatrobuust?

Ruwvoederproductie veerkrachtig maken in droge zomers

Klimaatonderzoekers voorspellen tijdens het groeiseizoen meer en meer perioden met extreem weer. De laatste jaren hadden droge perioden een grote impact op de ruwvoedervoorraad van veehouders.
In een normaal jaar leveren maaipercelen Engels raaigras en rode klaver goede opbrengsten met een hoge voederwaarde.
In een droog jaar kunnen andere mengsels echter aangewezen zijn. Diep wortelende gewassen zoals luzerne en rietzwenkgras komen dan op de voorgrond, maar ook minder courante gewassen zoals cichorei, smalle weegbree en esparcette.

Drogestofopbrengsten 2020

Met uitzondering van de maand juni bleef de neerslaghoeveelheid heel het groeiseizoen van 2020 onder het lang jaarlijkse gemiddelde, de bevestiging van een trend die al enkele jaren aanhoud. Reden genoeg om na te denken over het toevoegen van componenten die goed bestand zijn tegen droogte.
Naast het referentie grasklavermengsel werden 6 commerciële mengsels met verschillende verhoudingen grassen, klaver, luzerne en kruiden ingezaaid. Deze worden vergeleken met een monoteelt luzerne en mengteelten van luzerne met gras en klaver.
De opbrengsten van het eerste groeiseizoen worden in de grafiek samengevat.

klaver
opbrengst droogtetolerante maaimengsels

Meer info

Wil je meer weten over jouw grasklaveruitbating?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.