Onkruid in vlas

Aandachtspunten bij de onkruidbestrijding in vlas

Een goede onkruidbestrijding houdt rekening met een aantal basisregels. De belangrijkste aandachtspunten lees je hier.

De onkruidbestrijding in vlas kan net na de zaai gebeuren (voor opkomst) of na de opkomst. Om de onkruidbestrijding te doen slagen, moet je rekening houden met de ideale toepassingsomstandigheden. Anders bestaat het gevaar dat de herbiciden niet of onvoldoende werken of eventueel schade veroorzaken aan het vlas. 

Belang van goede onkruidbestrijding 

De onkruidbestrijding is een belangrijke stap richting succesvolle vlasteelt. Indien deze niet op een goede manier gebeurt en er te veel onkruiden op het veld blijven staan, krijg je opbrengstverlies door concurrentie om licht, voedingsstoffen en water. De aanwezige onkruiden hebben bovendien een negatieve impact op de kwaliteit van de geproduceerde vezels, omdat sommige daarvan ook vezels bevatten die niet dezelfde eigenschappen hebben als die van vlas en leiden tot een waardevermindering van de materialen.  

Waar vroeger de onkruidbestrijding nagenoeg enkel in na-opkomst gebeurde, zijn er sinds enkele jaren ook enkele herbiciden erkend die in voor-opkomst (net na de zaai) kunnen gebruikt worden.

Onkruid in vlas

Voor-opkomst 

De voor-opkomst onkruidbestrijding gebeurt best zo snel mogelijk na de zaai, als de grond nog vochtig is. Bij voorkeur is dat de avond van de zaai zelf of de volgende morgen, maar in elk geval ten laatste 72 uur na de zaai. Hou deze aandachtspunten in gedachten: 

  • Zorg voor een fijn klaargelegde bodem, zonder grote kluiten. 
  • Voer geen behandeling uit bij te veel wind. 
  • Bij een droogteperiode na toediening kan de werking onvoldoende zijn. Ideaal is 10-15 mm neerslag in de eerste 8 dagen na toepassing. 
  • Bij hevige neerslag na toediening bestaat de kans op uitloging van de herbiciden en uitval van de vlasplantjes. 
  • Oppassen op lichte gronden. 
Onkruid in vlas

Na-opkomst 

De na-opkomst onkruidbestrijding vindt doorgaans plaats als het vlas een lengte heeft van 3 tot 8 cm. Uitzondering hierbij zijn de grassenmiddelen, die meestal ook nog later in het groeiseizoen kunnen ingezet worden. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn: 

  • Zorg ervoor dat alle vlas boven staat. Sommige middelen hebben namelijk ook een bodemwerking.  
  • Best behandelen bij groeizame weersomstandigheden. Vermijd het behandelen als er grote verschillen zijn in dag- en nachttemperatuur (bv. 15-20°C overdag en minder dan 5°C ’s nachts). 
  • Vermijd toepassing kort voor of kort na grote neerslaghoeveelheden, om te vermijden dat het product dieper in de grond gaat.  
  • Behandel bij een hoge relatieve vochtigheid (minstens 60%). 
  • Laat minstens 10 dagen tussen een behandeling met een middel tegen dicotoyle onkruiden en een grassenmiddel. 

Middelenkeuze 

De keuze van het herbicide hangt af van het tijdstip waarop je wil behandelen (voor- of na-opkomst) en de aanwezige onkruiden die je wil bestrijden. Bovendien heeft elk herbicide ook zijn eigen kenmerken waar je rekening mee moet houden (toegelaten dosis, bufferzone, toepassingsstadium, …). Een overzicht van de toegelaten herbiciden in vlas vind je op de gewasbeschermingsapp van Inagro.

beeld van de app op diverse schermen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.