In een mais veld

Hoe gaat onderzaai van gras in mais in het werk?

Onderzaai of gelijktijdige zaai van gras in mais

De onderzaai van gras in mais verhoogt de kans op een goede zodeontwikkeling als groenbedekker na de maisoogst. Er zijn wel enkele aandachtspunten. We zetten ze voor je op een rijtje.

Door het gras eerder in het seizoen te zaaien, is er meer kans op een goede zodeontwikkeling van de groenbedekker wanneer de mais geoogst is. Om tot een geslaagde groenbedekker te komen, zijn er wel enkele aandachtspunten.

In een mais veld

Bij een geslaagde onderzaai gaat de grasgroenbedekker al goed ontwikkeld de winter in en beschermt zo de bodem tegen erosie en verslemping in de winter. Een goed ontwikkelde groenbedekker levert bovendien meer organische stof op en levert hiermee een positieve bijdrage aan de bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid in het algemeen. Het gras zal ook in het najaar blijven doorgroeien en hierbij de nodige stikstof opnemen met positieve invloed op het nitraatresidu en de waterkwaliteit.

Onderzaai in mais

Er zijn 3 types van onderzaai gras in mais:

  1. Gelijktijdige zaai met rietzwenkgras
  2. Vroege onderzaai met Engels raaigras in mais (4-6 blad stadium)
  3. Late onderzaai met Italiaans raaigras in mais (8-10 blad stadium)

Gelijktijdige zaai

De gelijktijdige zaai zal hoofdzakelijk met rietzwenkgras (15kg/ha) gebeuren, aangezien deze een langere kiemingsperiode heeft. Hierdoor treedt er minder competitie op met de mais in het beginstadium. Rietzwenkgras zal ook een herbicidenbehandeling beter verdragen dan raaigras. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat met deze behandeling het gras geremd mag worden, maar wel alle onkruiden te bestrijden, zonder de mais te hinderen in groei. De ervaringen leert dat, als alle parameters kloppen, de onkruidbestrijding bij onderzaai gras geen probleem hoeft te zijn. Op percelen met hoge onkruiddruk en/of probleemgrassen wordt dit wel afgeraden.

De aanleg kan gebeuren door het rietzwenkgras breedwerpig te spreiden op het perceel en in een volgende werkgang de mais te zaaien. Daarnaast zijn er ook al zaaimachines voorhanden met 2 zaadbakken, voor gras en voor mais. Het zaad wordt dan gescheiden naar aparte kouters gebracht. Op die manier zaai je niet in de rij en is het risico op competitie voor vocht en nutriënten kleiner.

Onderzaai in mais

Onderzaai

Hoe later in het maisstadium, hoe sneller het gras in onderzaai het best kiemt. Daarom wordt er aangeraden om Engels raaigras (15kg/ha) te zaaien tot aan het 6e bladstadium van mais. Hierna adviseren we om het aandeel Italiaans raaigras te verhogen tot 50% met Engels raaigras in het 10e bladstadium. Een mengeling van Engels en Italiaans raaigras is dan ideaal aan 50% elk (15 kg/ha in totaal).

Het onderzaaien van gras in mais kan met een schoffelmachine waar een zaai-element is gemonteerd. De schoffel maakt de bodem los en bestrijdt eventueel onkruid tussen de rijen. Via de buizen wordt het zaad afgelegd en aangerold met de aandrukwielen. Sensoren volgen dan de maisrij, zodat er steeds tussen de rijen gezaaid wordt. Dit kan ook uitgevoerd worden met een schoffelmachine waar een granulaatstrooier op is gemonteerd. Zoals je op de afbeelding kan zien, kan er dan in plaats van kunstmest te verspreiden, gezaaid worden.

Blauwe Schoffelmachine

Opbrengst

Op hetzelfde perceel kunnen twee gewassen concurrentie naar vocht en nutriënten opleveren en zo ook minder opbrengst van de mais. Zeker gelijktijdige zaai van rietzwenkgras heeft risico getoond op concurrentie. Het verschil in maisopbrengst bleek echter in proeven niet eenduidig te zijn. Het grootste risico op minopbrengst vertoont zich in moeilijke groeiseizoenen met groeistress.

gras tussen afgereden mais

Onderzaai of gelijktijdige zaai uitvoeren?

Neem contact met ons op.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.