Plagen in granen

Waar vind ik voorspellingsmodellen rond ziektes en plagen in granen?

Grijp bewust en tijdig in

Verschillende voorspellingsmodellen helpen je als graanteler bij beslissingen om de teelt te vrijwaren van ziektes en plagen. Er bestaan modellen voor aarfusarium, bladluizen en graanhaantje.

Verschillende ziektes en plagen kunnen opbrengstderving veroorzaken in granen. Voor deze belagers zijn voorspellingsmodellen gemaakt. Die geven een solide basis om al dan niet over te gaan tot behandeling. Deze modellen bestaan voor aarfusarium, bladluizen en graanhaantje. 

Verschillende belagers met eigen timing

Granen, zeker wintergranen, hebben een vrij lang teeltseizoen. Tijdens deze periode beschermen graantelers het gewas tegen verschillende belagers. Al in het late najaar, maar evengoed in het vroege voorjaar, kunnen bladluizen opduiken in het perceel. Ze berokkenen rechtstreekse schade en kunnen daarnaast het dwergvergelingsvirus verspreiden. In het latere voorjaar worden andere bladluizen, maar ook het graanhaantje actief. Terwijl de grote graanluis voornamelijk gevreesd wordt voor schade aan de aar, voedt de larve van het graanhaantje zich met bladmateriaal. Het aarfusariumcomplex veroorzaakt niet enkel opbrengstderving, maar beïnvloed ook de graankwaliteit sterk, door de productie van myctoxines, waarvan DON de meest gekende is.  

fusarium in granen

Ingrijpen of (nog) niet?

De aanwezigheid van bovenstaande belagers varieert doorheen de jaren en zelfs binnen hetzelfde jaar op basis van de klimatologische omstandigheden. Bovendien is een behandeling in het geval van plaagbestrijding pas een meerwaarde als de druk voldoende groot is. Zowel een te vroege als te late behandeling renderen zelden. Daarom werden voor deze belagers voorspellingsmodellen ontwikkeld. Op basis van waarnemingen en klimatologische gegevens wordt het risico voor deze belagers becijferd. Zodat je gericht en bewust kan ingrijpen.​ 

bladhaantje in granen

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.