Bemesting in granen

Bemestingsfracties in granen

Hoe voer ik een optimale bemesting uit?

De bemesting in granen vormt een uitdaging om een maximaal rendement te behalen. Het blijft een belangrijke factor voor een kwalitatieve en rendabele oogst. Om een goed zicht te krijgen op de bemestingsnood van een perceel, is een bodemanalyse onontbeerlijk en kan bemestingsadvies duidelijkheid bieden.

Optimale bemesting

Een goede bemesting is afgestemd op de nood van het gewas op dat moment in het teeltseizoen, gelinkt aan de actuele bodemtoestand. Ook de reserves van de voorteelt of reeds gegeven bemesting kunnen invloed hebben op de bodemvruchtbaarheid. Een grondontleding houdt hier rekening mee voor een gericht bemestingsadvies. Wintergerst vraagt over het algemeen een iets lagere stikstofgift dan wintertarwe.

Voor de productie van 1 ton tarwe is er ongeveer 25 kg stikstof nodig. Die wordt geleverd uit de bemestingsgift, maar ook uit de bodemvoorraad via nalevering van de voorteelt en mineralisatie bij een voldoende warme bodemtemperatuur.

Bram Vervisch

Praktijkonderzoeker Inagro

Onrijpe tarwe in het veld

Fracties

Bij het opmaken van het stikstofbemestingsadvies wordt een verdeling gemaakt over de verschillende fracties, gebaseerd op de stikstofvoorraad in de drie bodemlagen:

  • 0-30 cm,
  • 30-60 cm en
  • 60-90 cm.

Voor wintergranen gaat de voorkeur uit naar een bemesting in drie fracties. Op die manier leunt de stikstofbemesting het dichtst aan bij de fases in de groeicyclus van de tarwe waar de stikstofopname belangrijk is.

  1. De bovenste twee lagen (0-30 en 30-60 cm) bepalen de eerste fractie.
  2. Voor de tweede fractie, bij de stengelstrekking, wordt voornamelijk rekening gehouden met de lagen 30-60 cm en 60-90 cm.
  3. Later in het voorjaar, wanneer het warmer wordt, zal mineralisatie op gang komen en een sterke invloed hebben op de dosering van de derde fractie. Deze laatste fractie dient tijdig toegediend te worden, in het stadium “laatste blad”.

Meer info?

Neem contact met ons op of raadpleeg de website van LCG.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.