Rassen aardappel

Welke rassen zijn resistent tegen aardappelplaag?

Rassenproeven biologische aardappel

In de biologische teelt van aardappelen kunnen geen chemische fungiciden worden ingezet voor de bestrijding van de aardappelplaag. Het gebruik van middelen met koper brengt enig soelaas, maar is onvoldoende krachtig bij hoge plaagdruk.
Rassen met een goede plaagtolerantie dragen bij tot de teeltzekerheid van biologische aardappelen. Op het proefbedrijf voor biologische teelt voeren we jaarlijks een uitgebreide rassenproef uit.

Een robuust ras zorgt voor teeltzekerheid

De aardappelplaag (Phytophthora infestans) is een geduchte ziekte in aardappelen die onder de juiste omstandigheden planten in sneltempo kan afdoden. Een belangrijke strategie in de biologische teelt om de ziekte onder controle te houden is het gebruik van zogenaamde robuuste aardappelrassen. Een robuust ras heeft

  1. een hoge tolerantie/resistentie tegen de aardappelziekte
  2. een min of meer hoge tolerantie tegen abiotische stress (voornamelijk droogte en hitte)
  3. een lagere stikstofbehoefte

Het eerste criterium is essentieel om als robuust beschouwd te worden.

Een aardappelplant aangetast door de aardappelplaag

Jaarlijkse rassenproef

Nieuwe rassen met een goede plaagtolerantie zijn volop in ontwikkeling. Anderzijds maakt de snelle evolutie van de plaagschimmel dat een intensieve monitoring van de aangeboden rassen noodzakelijk is om gericht en tijdig de markt te kunnen aansturen. Om de raseigen plaagtolerantie goed in beeld te hebben, wordt er expliciet voor geopteerd om geen plaagbestrijding uit te voeren in de rassenproeven van Inagro.

De proef wordt telkens aangeplant op een zandleembodem op het proefbedrijf voor biologische teelt van Inagro in Beitem. Aardappelen worden hier geplant in een zesjarige rotatie. Sinds 2016 wordt er op vaste rijpaden en niet-kerend gewerkt.

De rassenproef aardappel in de biologische teelt op 16 mei 2022

Op naar 100 % robuust

De resultaten uit de rassenproef van Inagro worden gebruikt om de robuuste rassenlijst op te stellen. Deze lijst werd samen opgesteld door FIWAP, CRA-W, BioWallonie, Bioforum en Inagro. Ondertussen staan meer dan 30 rassen op de lijst voor verschillende marktsegmenten.

In 2018 ging de biologische aardappelsector een samenwerkingsconvenant aan, om de transitie naar een robuuste biologische aardappelteelt te ondersteunen. Op 6 september 2023 werd dit convenant hernieuwd tijdens een event op de internationale vakbeurs Potato Europe. Het werd ondertekend door federaal landbouwminister David Clarinval en verschillende spelers in de biologische aardappelsector. Meer info over het convenant en de ondertekening kan u vinden op de website van Bioforum.

Rassenproef

  • Rassenproef bio aardappelen 2022 gewassen knollen ras Camillo

    Bio aardappelen

    Lees de verslagen van de meest recente rassenproeven van aardappelen in de biologische teelt.

Meer info?

Neem contact op met Lieven Delanote, onze bedrijfsadviseur biologische landbouw.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.