Coloradokever larven in aardappel

​Hoe hou je coloradokevers onder controle in de biologische teelt?​

We zien de laatste jaren terug meer Coloradokevers in aardappelen. Er zijn een aantal middelen erkend die je in de biologische teelt mag gebruiken om de larven te bestrijden. Naast preventieve maatregelen is een tijdige en eventueel lokale inzet van deze middelen van belang.

Onder invloed van de klimaatveranderingen is de Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) terug in opmars en ontwikkelen zich twee generaties in het teeltseizoen. Eind april - begin mei kan je de eerste coloradokevers spotten op aardappelopslag of op vroege aardappelen. Wees er tijdig alert voor en zorg dat je naast de volwassen kevers ook de eitjes en larven kan herkennen.

Pak de plaag aan bij de bron

De overwinterde kevers ontluiken in het voorjaar uit de grond waar ze vorig jaar in aardappelen ontwikkelden. De kevers voeden zich eerst op aardappel opslagplanten, paren en leggen eitjes af. Die beginpopulatie is bepalend voor de druk in naburige aardappelpercelen. Een eerste beheersingsmaatregel is daarom opslagplanten vernietigen. Zo pak je de plaag al aan bij de verspreidingsbron.

Coloradokever eileg op aardappel

Als je de eerste kevers op kleine schaal vaststelt, bv. in volkstuinen of op opslagplanten, dan kan je de kevers wegvangen en de eitjes vernietigen. Door hun opvallende uiterlijk, zowel de kevers als de eitjes, kan je ze heel gemakkelijk detecteren. Daarvoor heb je geen loep of geoefend oog nodig.

Coloradokever parende adulten

Richt je bestrijding op de larven

De eileg en de ontwikkeling van de larven is sterk afhankelijk van de temperatuur. Onder gunstige omstandigheden (o.a. een warm voorjaar) kan de populatie zich goed opbouwen. Meestal komen de larven in haarden voor, verspreid in het aardappelperceel. Komen die haarden slechts beperkt voor in het perceel, dan is een volveldse bestrijding economisch niet verantwoord. Toch kan het in dat geval verstandig zijn om een pleksgewijze behandeling uit te voeren.

Coloradokever larven op aardappel

Zomerkevers

De rode larven zijn volgroeid in 3 tot 5 weken. Daarna laten ze zich vallen om in de bodem te verpoppen. Het popstadium duurt ongeveer twee weken, waarna dan de zogenaamde zomerkevers verschijnen. Afhankelijk van de temperatuur zal er dan nog een tweede generatie ontwikkelen. In juli of augustus verschijnen dan nieuwe larven.

Coloradokever zomerkevers

Middelen met spinosad of azadirachtine (NeemAzal) hebben een goede werking tegen de larven. Plan je bespuiting van zodra je larven ziet en stel deze niet uit want je bestrijding is efficiënter als je de larven in een jong stadium aanpakt.
Raptol (actieve stof pyrethrinen) mag je ook gebruiken in de bioteelt maar raden we niet aan. Dit middel heeft een brede contactwerking tegen veel insecten waardoor je ook natuurlijke vijanden van bladluizen mee afdoodt. 

Welke middelen zijn erkend én toegelaten in de bioteelt?

Voor biologische telers is het niet altijd eenvoudig om te weten of een beschikbaar gewasbeschermingsmiddel toegelaten is in de biologische teelt. De gewasbeschermingsapplicatie biedt hiervoor een oplossing! Door een eenvoudige filterfunctie aan te vinken worden enkel die middelen weergegeven die toegestaan zijn in de biologische teelt. Je kan de app gratis gebruiken door in te loggen met je inagro account.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.