knollen aardappelen

Kwaliteitsnormen pootgoed

Pootgoed is de basis van een geslaagde aardappelteelt en moet dus van goede kwaliteit zijn. Daarom wordt pootgoed gekeurd en moet het aan bepaalde normen voldoen.

Keuringsnormen per land

Pootgoed moet voldoen aan een aantal normen op vlak van maatsortering, gebreken, ziektes enz. Er zijn vooreerst Europese normen: dit zijn de minimum normen die gelden in gans Europa. Vaak hanteren de individuele landen echter hun eigen normen, die strenger zijn dan de Europese. Dit is zo in België, Nederland en Frankrijk, waar het overgrote deel van het pootgoed dat in Vlaanderen uitgeplant wordt, vandaan komt. 

Deze normen verschillen van land tot land en worden kort voor aflevering door de keuringsdienst getoetst. Hierna krijgt het pootgoed zijn definitieve klasse toegewezen die ook op het pootgoedetiket terug te vinden is (voor consumptie is dit vaak klasse A).

Certificaat pootgoed

RUCIP handelsnormen

Naast de officiële keuringsnormen die variëren per land, bestaat er ook een Europese regelgeving die gebruikt wordt bij verkeer tussen Europese handelaars. In deze RUCIP-reglementering wordt ook de handel in pootgoed meegenomen. Hierin wordt onder meer expliciet vermeld dat enkel handel in hele knollen is toegestaan (géén gesneden pootgoed). 

Voor de voornaamste gebreken vermeldt RUCIP toleranties die toegestaan zijn bij het verhandelen van pootgoed (zie tabel hieronder). Indien er klachten zijn, stelt RUCIP de volgende richtlijnen voor:

  • Schriftelijk klacht neerleggen bij de verkoper binnen de 6 werkuren.
  • Indien het pootgoed al gelost is: zorgen dat de identificatie onbetwistbaar blijft:
    • bigbags verzegeld laten,
    • bulk gescheiden houden.
aardappelpootgoed
toleranties vanuit RUCIP

Checklist evaluatie pootgoed

In het voorjaar 2022 lanceerde de branche-organisatie Belpotato.be een checklist met bijhorende foto's die de consumptieteler kan gebruiken om het pootgoed bij aankomst op het bedrijf te evalueren.

Meer info

Heb je nog vragen over de kwaliteitsnormen van pootgoed?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.