Witloof en IPM 2.0.

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Start date

01/02/2019

End date

30/06/2021

De witloofteelt kent enkele belangrijke bodempathogenen die met de wortels mee het bedrijf binnenkomen. Dit project stelt tot doel om goede agrarische praktijk (GAP) van de spuitbehandelingen en bewaring na rooi binnen het kader van de geïntegreerde teelt te versterken:

  • Via een demonstratieplatform ‘infectierisico’ worden de verschillende preventiemaatregelen gevisualiseerd aan de telers. Ook organiseert NPW een inspiratiecafé bewaring.
  • Om telers te ondersteunen bij de tijdige detectie van infecties in het witloof, wordt in een veldgids beeldmateriaal verzameld van de verschillende stadia van de belangrijkste ziekten in de verschillende teeltfasen.
  • Samen met ILVO monitoren en evalueren de praktijkcentra de huidige behandelingsinstallaties en -praktijken op tien à twintig witloofbedrijven.
  • Het project zal een trigger zijn om het gedrag van de witlooftelers duurzaam en voor lange tijd aan te passen in het bijzonder betreffende de goede agrarische praktijk van spuitbehandelingen en bewaring na rooi.

Partners

Inagro vzw

ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek

Nationale proeftuin voor Witloof vzw

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.