WATERTALK

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/04/2018

Einddatum

30/06/2021
Doelstelling is communicatie over de relatie van landbouw en waterlopen verbeteren, zowel intern tussen provinciale diensten als extern met de belangrijkste doelgroepen boer en burger.

Dit project wil bestaande bekkens maar ook nieuwe locaties localiseren in landbouwgebied voor de (her)inrichting ervan met dubbele functie (watercaptatie - en bevoorrading). Het project wil ook inzetten op het beter informeren van de aangelanden,maar ook intern tussen de partners onderling, over het waterbeheer. Zo zorgt het gebruik van de 1m en 5 meterzone langs de oevers van de onbevaarbare waterlopen soms voor problemen. Dit project wil de aangelanden informeren en sensibiliseren over een correct gebruik van deze oeverzones. Daarnaast is het ook belangrijk om de aangelanden te informeren over de aard en het tijdstip van het onderhoud.

​1. De ontwikkeling van een interactieve beheertool omtrent de uitvoering van het onderhoud.

2. Ontwikkeling van een interactieve GIS-laag met gegevens van de dienst waterlopen en Inagro.

3. Ontwikkeling van een fiche per gecontroleerd overstromingsgebied.

4. Kennis verzamelen over het gebruik van de oeverzone door de landbouwers.

5. optimalisatie gebruik en beheer van vulplaatsen.

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

PDPO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.